Animationer om energi og elektricitet

Del siden:

Animationer - konkurrence for 4.-10. klassetrin

Opgaven
Lad dine elever arbejde undersøgende med forskellige aspekter af energi. Hvordan I arbejder med det, og hvilke vinkler på emnet energi, I vælger, er helt op til jer. Det kan være energiproduktion, -omsætning,
-forbrug, -former, elektricitet, bæredygtighed og meget mere.

Efter eller undervejs i det undersøgende arbejde skal eleverne lave en animation, som viser deres forståelse af en udvalgt vinkel på energi.

Til slut skal hver klasse udvælge de to bedste animationer, som klassen har lavet og sende dem ind til Økolariet, så de kan være med i konkurrencen.

Krav til animationen
De indsendte animationer bliver bedømt ud fra:

  • elevernes forståelse af det faglige emne,
  • animationens opbygning og sammenhæng som middel til at fremme formidlingen af emnet.

Tekniske krav
Brug appen Stop Motion og lav en animationsfilm på max 2 minutters varighed.

Brug hjemmesiden
På hjemmesiden www.naturanimation.dk finder du vejledning til hvordan, du kan lad en klasse arbejde med animationer. Under afsnittet Didaktik finder du input til det undersøgende arbejde, og under Cases, ligger en masse eksempler på animationer, som skoleelever allerede har lavet.

Tilmelding og aflevering
Tilmeld din klasse ved at indsende klassens to udvalgte animationer til Anne Vibeke på anvkr@vejle.dk senest den 6. oktober.

Udvælgelse og kåring
På Økolariet udvælges de 10 bedste af de indsendte animationer. Der tages højde for klassetrin, så alle ikke bliver bedømt på lige fod men ud fra, hvad man kan forvente af elever på det pågældende klassetrin. De ti udvalgte animationer udstilles i Økolariet i efterårsferien. Økolariets gæster vælger vinderanimationen ved afstemning, og vinderklassen får besked i uge 43.

Gevinst
Vinderne af konkurrencen får en dagsudflugt til Økolariet med fuld skrald på energien. Læs mere om arrangementet i boksen til højre her på siden.

Som en del af konkurrencen er der mulighed for:

  • Lærerkursus: Som lærer på 4.-10. klassetrin kan du komme på kursus og lære at anvende undersøgende teknikker og fremstilling af animationer i din naturfagsundervisning. Gennem kurset, som varer 3½ time, får du værktøjer til at gå i gang sammen med din klasse hjemme på skolen. Læs mere om kurset her...

  • Elever laver animationer: På baggrund af lærerkurset eller ud fra naturanimation-hjemmesiden kan du sætte arbejdet med animationer i gang hjemme på skolen. Eller du kan booke et undervisningebesøg, hvor dine elever bliver sat i gang med at lave animationerne, hvorefter I kan fortsætte arbejdet hjemme på skolen. Læs mere om arbejdet med animationer i naturfagsundervisningen her...

    Book et animations-undervisningsbesøg for din klasse her...

 

Konkurrenceinfo Animationer 2017
Download konkurrenceflyeren her...

Vinderne af konkurrencen får en dagsudflugt til Økolariet med fuld skrald på energien

Gevinsten til vinderklassen er et sjovt og lærerigt særarrangement i Økolariet - en dag med masser af indhold om energi og animationer.

Ud over at klassen ser sin egen animation integreret i Økolariets energiudstilling, prøver de også kræfter med det nye, spændende energi-undervisningsspil, som Økolariet har udviklet og slutter af med en inspirerende animationsseance.

Med i gevinsten er mad, drikke og transport for hele klassen samt to lærere. (Dog dækkes max 4000 kr. til transport.)

Har du spørgsmål?

Så ring eller skriv til Anne Vibeke hos Økolariet på anvkr@vejle.dk eller 26135072 / 76812058

Om animationsprojektet

I skoleåret 2017-18 er Økolariet med i et nationalt projekt om brug af animationer i naturfagsundervisningen.

Læs mere om animationer i naturfagsundervisningen her...
Læs om erfaringerne fra første del af animationsprojektet her...


til top