Del siden:

For 5-6-årige børnehavebørn

Undervisningsforløbet Energnisten 1 handler om energi og elektricitet. Hvad er energi? Hvor kommer elektriciteten fra? Og hvad bruger vi den til?

Børnene introduceres til forskellige former for energi med særligt fokus på elektrisk energi. De efterfølgende øvelser giver eleverne praktiske erfaringer med opbygning og afprøvning af simple kredsløb.

Efter øvelserne kommerI på besøg i udstillingen ”Energi – tilbage til fremtiden”, hvor I går rundt på egen hånd. Læreren/pædagogen udvælger inden besøget en række aktiviteter i udstillingen fra Økolariets idekatalog og guider børnene igennem aktiviteterne. Det anbefales, at der også afsættes tid til, at børnene selv kan gå på opdagelse i udstillingen.

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til grundskolens undervisning i natur/teknologi indenfor færdigheds- og vidensområdet ”Teknologi og ressourcer” eller til et emne om energi for børnehavens ældste børn.

Links og ideer til undervisningen:

nrgiinfo.dk/nrgiinfo/baeredygtighed/skolekontakten/undervisningsmoduler/

Forløbet består af:

Økolariets undervisningsforløb om energi har en varighed af ca. 2 timer incl. spisepause og består af:

  • Velkomst og introduktion til energi. Undersøgelser af forskellige kredsløb (60 min) - med Økolariets underviser
  • Pause (15 min)
  • Besøg i udstillingen "Energi – tilbage til fremtiden" (45 min) - på egen hånd. Forslag til aktiviteter i udstillingen findes i Økolariets Idekatalog, som kan downlades her.

Varigheden kan variere fra klasse til klasse, alt efter hvor lang tid, man ønsker at bruge i udstillingen.

Børnene arbejder parvist med små opgaver om elektriske kredsløb. Vi vil bede dig om at have inddelt børnene i tomandsgrupper, som de kan arbejde i under besøget.

Efter øvelserne kommer I på besøg i udstillingen ”Energi – tilbage til fremtiden”, hvor I går rundt på egen hånd. Læreren/pædagogen udvælger inden besøget nogle aktiviteter i udstillingen fra Økolariets idekatalog og guider børnene igennem aktiviteterne. Det anbefales, at der også afsættes tid til, at børnene selv kan gå på opdagelse i udstillingen.
Varigheden kan variere fra klasse til klasse, alt efter hvor lang tid, man ønsker at bruge i udstillingen.

Idekataloget er også vedhæftet bookingbekræftelsen.

Som forarbejde eller efterbehandling af besøget på Økolariet, kan der med fordel arbejdes med børnenes egne erfaringer med energi og energiforbrug.

I kan finde baggrundsviden til arbejdet med energi på www.okolariet.dk/viden-om under "Klima" og "Energi".

 

Vi forventer... 

at de voksne, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris: 
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. incl. betaling for materialer. For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet incl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr

Vi gør opmærksom på, at der lægges et afbestillingsgebyr på al undervisning.

Ved udeblivelse fra eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb, pålægges et gebyr svarende til forløbets normale pris, dog max kr. 500,-.

Ovenstående gælder for alle bookede forløb, også forløb booket af Vejle kommunes skoler og institutioner.


til top