Skrald og Sjov 1

Del siden:

For 5-6-årige børnehavebørn

Skrald og Sjov 1 er et læringsforløb for 5-6-årige børnehavebørn om affald, affaldssortering og genbrug.

Læringsforløbet Skrald og Sjov 1 tager de ældste børnehavebørn med på opdagelse i affaldets verden.

Gennem samtale og praktiske opgaver, i undervisningslokalet og i Økolariets udstillinger får børnene større kendskab til begrebet affald. Via sorteringen af medbragt affald bliver børnene opmærksom på de forskellige grupper af affald der er samt vigtigheden af hvordan det sorteres.

Forløbet giver børnene en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem, samt hvordan vi kan sortere vores affald, så vi genbruger mest muligt. Hvad kan affaldet genbruges til? Er der noget affald vi ikke kan genbruge? Og hvad kan vi som mennesker gøre for at bringe affaldsmængden ned?

Besøget på Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug.

 

I kan finde inspiration til arbejdet med affald og genbrug på disse hjemmesider:

Forløbet på 2½ time består af:

• Velkomst og intro til AffaldGenbrug (10min)
• Samtale og aktiviteter i undervisningslokalet (35min)
• Rundvisning på genbrugspladsen (60 min)
• Spisepause (30 min)
• Opsamling og afslutning (15 min)

Eleverne skal medbringe 3 stk. rengjort dagrenovation, som vi vil arbejde med. 

Der tages udgangspunkt i Vejle kommunes sorteringssystem. 

Vi forventer...
at lærer, pædagoger og undervisere der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 800 kr. incl. betaling for materialer (som børnene får med hjem efter besøget). For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet incl. materialer gratis.

Book dit forløb her

 

Afbestillingsgebyr

Vi gør opmærksom på, at der lægges et afbestillingsgebyr på al undervisning.

Ved udeblivelse fra eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb, pålægges et gebyr svarende til forløbets normale pris, dog max kr. 500,-.

Ovenstående gælder for alle bookede forløb, også forløb booket af Vejle kommunes skoler og institutioner.

 


til top