Hvad er energi?

Del siden:

Hvad er energi?

Vi kan ikke se energien direkte, men vi kan se, hvad den kan. Den kan skabe varme i hjemmet, lys i pæren og varme dit ansigt på en sommerdag. Når du  kaster en bold, bliver energien i dine muskler omdannet til bevægelsesenergi i bolden. Vi kan omdanne energi fra én form til en anden, men vi kan ikke skabe den som solen kan.

"Jeg er glad og fyldt med energi i dag!!"

"Jeg er heeelt flad og har brugt aaal min energi..."

Vi bruger ordet energi i mange forskellige  sammenhænge.  Videnskabeligt er energi et fysisk begreb, der optræder i forskellige former som kemisk energi, kerneenergi eller elektricitet. Fælles er, at alle kan måles i samme enhed: Joule.

What's up Watt er du Cool med Joule?  

Opfinderen James Watt (1736-1819) og fysikeren James  Prescott Joule (1818-1889) stod bag de to vigtigste begreber, når vi skal forstå energi: Watt og Joule.

Joule er måleenheden for energi

Alle de ting vi omgiver os med, indeholder energi i en eller anden form. Hvor meget energi det indeholder, måles i Joule.

Watt er måleenheden for effekt

Du kender begrebet watt fra elektriske pærer og lysstofrør som du møder i dagligdagen. Watt er et udtryk for den  energimængde i joule som fx en pære bruger pr. sekund. Når en pære har en effekt på fx 7 watt betyder det, at den omdanner 7 joule elektrisk energi pr. sekund til lys og varme. I en gammeldags glødepære omdannes hovedparten til varme og kun en lille del til lys. Den er derfor ikke så effektiv som en moderne energipære, hvor det meste omdannes til lys. Vores forbrug af energi fra elværket måles i kilowatt-timer (kWh), hvor 1 kWh er den energi, der i løbet af en time omsættes af et apparat, der har en effekt på 1000 watt, fx en mikrobølgeovn. En typisk dansker bruger omkring 1500 kWh energi om året til el-apparater i hjemmet.

Hestekræfter - et salgstrick

Da James Watt i 1770’erne ville sælge sin nye dampmaskine til bryggerierne var han nødt til at finde på noget, folk kunne sammenligne den med og forstå. Derfor opfandt han ”hestekræfter”.

Bryggerierne brugte heste som trækdyr til at male malten til øllet. Dyret gik hele dagen rundt i ring og trak kværnen. Ud fra hestens trækkraft og hastighed udregnede han en hestekraft. På den måde kunne han markedsføre sin dampmaskine med, hvor mange hestekræfter den havde.

En hestekraft (hk) svarer til den effekt der skal til for at løfte 75 kg én meter lodret op på 1 sekund. Omregningsfaktoren fra kW til hk er 1,36. Fra kW til hk skal der ganges med 1,36 og fra hk til kW skal der divideres med 1,36.


til top