Future lab

Del siden:

Fremtidens klima
Kloden bliver i fremtiden varmere at bo på. Det er menneskets voldsomme udledning af drivhusgasser, der får temperaturen til at stige. I Danmark kunne man fristes til at mene, at en stigning på et par grader kun er kærkommen. Desværre er det ikke så enkelt, at en stigning i temperaturen kun giver et lidt lunere vejr. Konsekvenserne er langt mere omfattende og alvorlige. Det er hele klimasystemet, der påvirkes.

I fremtiden vil vinteren muligvis slet ikke eksistere, sådan som vi kender den i dag. I stedet for får vi en slags uendeligt efterår præget af regn. Sandsynligheden for en hvid jul eksisterer kun hvert 28. år og snefald vil vi kun se hvert 7. år. Eksperterne i FN’s klimapanel forudser en global temperaturstigning på 3,4 grader frem mod år 2100 i det scenarium, man anser for mest sandsynligt. Forudsætningen er, at CO2-udledningen fortsat vil stige kraftigt de kommende årtier, og at kurven vil ”knække” sent. I dag anses det scenarium af mange for at være optimistisk. Skrækscenariet er en global temperaturstigning på helt op til 6,4 grader i gennemsnit.

Ulandene er taberne
Selvom konsekvenserne bliver alvorlige, vil vi sandsynligvis klare os fint i Danmark. Vi er et rigt og ressourcestærkt land. Det er ulandene, der for alvor kommer til at mærke konsekvenserne af klimaforandringerne. En hedebølge i Centralafrika vil fx betyde hungersnød, og oversvømmelser i Bangladesh vil gøre i millionvis af mennesker hjemløse. I den sammenhæng er vand i kælderen og en hedebølge på vores breddegrader lettere at klare.

I Danmark har vi sågar en klimatilpasningsstrategi, der er tilgængelige for alle på internettet. Her kan man læse, hvordan vi indenfor forskellige sektorer lige fra byggeri og anlæg, fiskeri, kystsikring over vand- og energiforsyning til sundhed, forsikring m.m. bør tage visse forholdsregler, så vi gradvist tilpasser os klimaforandringerne. Globalt set bliver det igen de i forvejen udsatte og fattige, det vil gå værst ud over. Det paradoksale heri kommer tydeligt til udtryk i dette citat fra en kenyansk masai: ”Masaier kører ikke firehjulstrækkere, vi tager ikke på weekendture eller på ferier med fly, men vi bliver alligevel ramt af klimaforandringer.”

Fakta om fremtidens klima i Danmark
Med de oplysninger og metoderne forskerne har til at opsøge og behandle klimadata i dag, ser en prognose for klimaet frem mod år 2100 i Danmark, være karakteriseret ved fugtige og milde vintre med en temperaturstigning på 2 – 3 grader. Varmere somre med en stigning på op til 3 grader. Vi får op til 40 procent mere regn om vinteren, men mindre om sommeren. Når sommerregnen falder, bliver den til gengæld meget kraftig. Havniveauet forventes at stige 15 – 75 cm, og stormfloder ved Vestkysten kan blive mellem 45 og 105 cm højere. Den maksimale stormstyrke øges med 1 – 10 procent. Vi får mere ekstremt vejr med flere hedebølger, flere og stærkere kraftige storme, og de voldsomme regnskyl vil give 20 – 30 procent mere vand end i dag.

Future lab

KILDER

På baggrund af forskernes viden og med udgangspunkt i konkrete hændelser og politiske udmeldinger, har vi opstillet to forskellige fremtidsscenarier for årene frem mod 2100. Et rødt og et grønt.


til top