Det personlige CO2-udslip

Del siden:

Det personlige CO2-udslip

Hvis vi danskere blot foretager små ændringer i de daglige rutiner, kan vi opnå markante reduktioner i udledningen af CO2, men hvor stort er CO2-udslippet for den enkelte dansker egentlig?

Ifølge Danmarks rapport til FN’s Klimasekretariat i 2007 var den samlede udledning af CO2 i Danmark i 2005 på 52 mio. tons. Dette giver en samlet CO2-udledning på 9,6 ton CO2 pr. indbygger.

Den samlede udledning af drivhusgasser, dvs. CO2 plus andre drivhusgasser som fx metan og lattergas, svarede i 2005 til 65,5 mio. tons CO2. Dette giver en samlet udledning pr. indbygger på 12,1 ton CO2-ækvialenter (det vil sige alle drivhusgasser omregnet til CO2) om året, da der var 5,4 mio. indbyggere i Danmark i 2005.

I 2004 var den årlige personlige CO2-udledning på ca. 6 tons pr. person. Dette tal er baseret på Danmarks totale CO2-udslip i forhold til husholdningernes energiforbrug, persontransporten og husholdningernes vareforbrug.

Udledning fra eksporterende virksomheder, fra offentlige institutioner og fra en række andre kilder indgår i Danmarks gennemsnitlige udslip på 10 ton pr. indbygger, men altså ikke i de 6 tons, som vi gennemsnitligt selv er ansvarlig for.

Go Energi's kampagnefilm fra Kampagnen Tænk længere

LINKS

CO2-regnemaskine
Her kan du se hvor meget CO2 du udleder om året. Vær opmærksom på at sproget er engelsk.

KILDER

1 ton mindre-kampagnen


til top