Bue Logo Til forsiden

Tilmeld dig her

Kødædende planter og naturforvaltning ved Skærsø

Tirsdag d. 28. maj 2024, kl. 19.00-21.00

Skærsø er en såkaldt hedesø, der ligger i et fredet område syd for Egtved. Søen er den østligste hedesø i Jylland, og har derfor helt særlig betydning som sidste bastion for denne naturtype så langt imod øst. Skærsø er en såkaldt lobeliesø, opkaldt efter den sjældne undervandsplante tvepibet lobelie. Den næringsfattige sø og det omkringliggende moseområde er levested for flere sjældne dyr og planter, som netop et tilknyttet hedesøer og moser. Tag med på en tur ved Skærsø sammen med miljøtekniker Bo Levesen, Natur & Udeliv, Vejle Kommune, der igennem mange år har været involveret i arbejdet med at sikre det specielle naturområde og med at forbedre levevilkårene for blandt andet lys skivevandkalv, løgfrø, tvepibet lobelie og andre sjældne arter, som lever her. På turen ved søen bliver der blandt meget andet også mulighed for at opleve den lille kødædende plante rundbladet soldug, der har nogle fine voksesteder ved Skærsø.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig via Økolariets hjemmeside.

Mødested: P-pladsen ved Skærsøvej lige nord for Skærsø; Skærsøvej 19, 6040 Egtved. (GPS: 55.586588, 9.276082).

Turleder: Miljøtekniker Bo Levesen, Natur & Udeliv, Vejle Kommune samt naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet samt Natur & Udeliv, Vejle Kommune.

Tilmeldingsfrist: tirsdag den 28. maj 2024

20210627 1343 FL K6A7249