Bue Logo Til forsiden

Tilmeld dig her

Plads til naturen i Vejle Ådal

Onsdag d. 26. juni 2024, kl. 19.00-21.30

Vejle Ådal er skabt af istiderne i tidernes morgen og i dag ligger ådalen som et enestående naturområde, der strækker sig fra åens udspring ved Engelsholm Sø og frem til Vejle Fjord. De mange forskellige naturtyper, der støder op mod hinanden, danner et mosaiklandskab, som giver levesteder for mange forskellige organismer, både planter, svampe, insekter og smådyr, fugle og pattedyr. På denne tur i ådalen ved Haraldskær vil naturvejleder Finn Lillethorup fortælle om naturen i ådalen og om, hvordan Vejle Kommune med sin naturforvaltning forsøger at skabe så gode muligheder som muligt for en høj biodiversitet og en varieret natur.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der er plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig via Økolariets hjemmeside.

Mødested: P-pladsen på gårdspladsen af Haraldskær Avlsgård; Skibetvej 139, 7100 Vejle.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 26. juni 2024

Vejle Ådal Ved Haraldskær September 2017