Bue Logo Til forsiden

Tilmeld dig her

Smugkig på det ”nye” naturområde Engelsholm Sønderskov

Søndag d. 12. februar 2023, kl. 14.00-16.00

Den Danske Naturfond købte i efteråret 2022 Engelsholm Sønderskov, der ligger på de sydlige skrænter i Vejle Ådal ved Ravning Station. På gamle kort fra 1800-tallet er området allerede skov, og skoven er derfor meget gammel. Skoven er i dag et meget smukt kuperet landskab med stejle skrænter og dybe slugter med kildevæld og små rislende vandløb. Der er en stor bestand af gamle træer i skoven, og det er med til at give levesteder til mange mosser, laver, svampe, planter, insekter og fugle.

Den Danske Naturfond vil i samarbejde med Vejle Kommune i nærmeste fremtid lave en plan, der skal sikre og fremme biodiversiteten i området, og skabe stier og faciliteter, så man kan opleve det unikke naturområde.

På denne tidlige vintertur vil vi tage et smugkig på området, hvor der stadig er lidt sparsomt med stier. På turen kommer vi blandt andet forbi de to fortidsminder Troldborg Ring og Ravningbroen, som vi også lige vil kigge lidt på.

Turen er fysisk udfordrende på grund af det stejle terræn og underlaget kan være ret vådt, så det er vigtigt med robust fodtøj.

Tilmelding: Denne tur kræver tilmelding. Der plads til 30 deltagere. Du tilmelder dig via Økolariets hjemmeside.

Mødested: P-plads ved Ravning Station og Ravningbroen; Ravningvej 25, 7182 Bredsten.

Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.: 21782103, e-mail: finli@vejle.dk.

Arrangør: Økolariet, Vejle Kommune.

Tilmeldingsfrist: 12. februar 2023

Engelsholm Soenderskov 768X784