Bue Logo Til forsiden

Økolariet og Corona restriktioner

Da vi skal passe på hinanden, gør vi opmærksom på, at der på travle dage, weekender og ferier kan forekomme lidt ventetid med at komme ind i Økolariet. Vi har i den forbindelse sat begrænsninger på antallet af gæster i Økolariet for at sikre, at der er god plads til alle. 

Hvis man som større gruppe vil være sikker på, at der er plads i Økolariet, skal man booke sin ankomst inden besøget. Det gælder for alle institutioner, skoler og andre grupper. 

Bookning kan ske her www.booking.okolariet.dk. Ved besøg uden undervisningsforløb vælges "Gruppebesøg på egen hånd". Ved besøg med undervisningsforløb vælges det enkelte forløb man ønsker. 

Enkelte dele af udstillingerne kan være afspærret, pga. myndighedernes afstandskrav eller regler for rengøring/desinfektion. 

 

Banner Forebyg Smitte (1)

Økolariet og Corona restriktioner