Bue Logo Til forsiden
Hoppefoto Hjemmeside

Vindere af quiz 

På opdagelse i Økolariet

Der udtrækkes hver måned en vinder af quizzen, som får tilsendt et gavekort til Økolariets butik på kr. 200.

August: 

Maja Mølgaard, Vejle Ø

September: 

Kirsten Brink Kock, Vejle

Stort tillykke!