Bue Logo Til forsiden

2005 - et godt år for Økolariet i Vejle   


Økolariet i Vejle holder som planlagt vinterlukket i december, og indtil skolernes vinterferie begynder den 11. februar 2006.

Tiden er inde til at vedligeholde og forbedre huset og de permanente udstillinger og til at udvikle og opbygge nye særudstillinger og aktiviteter til 2006-sæsonen.

I 2005 har der været stor interesse for vores natur- og teknikudstillinger og aktiviteter. 
Mange besøgende har også besøgt vores særudstillinger om særlige kendetegn i kommunerne i den nye Vejle Kommune og de mange udviklingsidéer og -projekter i Vejle By, fortæller Økolariechef Ole Due.

Vi har i år fået bekræftet, at Økolariet efterhånden er godt indarbejdet som et varemærke for en bæredygtig tankegang i bred forstand. 

Der har været stor interesse for alle vores tilbud om natur, miljø, energi, teknologi, innovation, arkitektur og planlægning.

40% flere gæster end forventet
Vi kan se tilbage på en overraskende god sæson for Økolariet med over 35.000 gæster. Kun et fald på 4.000 i forhold til sidste år.

2005 er vores anden hele sæson, og erfaringer fra andre oplevelsescentre viser, at især andet år er kritisk, hvad angår besøgstal. 

Vores mål for 2005 på 25.000 gæster blev overskredet med hele 40%, beretter Ole Due videre.

277 skoler har besøgt Økolariet i år. 39% af skolerne var fra Vejle Kommune, mens 61% kom fra Vejle Amt eller resten af landet. Vi har haft stor gavn af det ekstra undervisningslokale, som vi indviede i den forgangne sommer.

Ikke færre end 112 grupper har besøgt Økolariet i løbet af året. 55 grupper var virksomheder, og 57  grupper var foreninger, organisationer og sammenslutninger. 
Lokalområdet - Vejle Kommune - tegner sig for henholdsvis 19 af virksomhedsbesøgene og 17 af foreningsbesøgene.

Mange turister
I 2005 har vi mere målrettet markedsført Økolariet som et turistbesøgssted. På spørgeskemaer, som mange af vores gæster har udfyldt i sommermånederne, kan vi se, at vores markedsføring har båret frugt.

Vi oplevede i 2005 en markant stigning i sommerbesøg, og ca. 65% af vores sommergæster var turister - heraf en del fra de nordiske lande, Holland og Tyskland.

Økolariets naturvejledning i natur- og kulturlandskabet på Vejle-egnen havde godt 2600 deltagere fordelt på 107 arrangementer. 
Desuden har Økolariets naturvejleder deltaget i 13 direkte radioudsendelser opbygget som spørg-bare-udsendelser om forskellige naturtemaer.

Spændende 2006-sæson
Vinterperioden er en travl tid i Økolariet, selv om huset er lukket for publikum. Inden for murene er vi allerede nu i fuld gang med at planlægge den kommende sæson.

Noget af det, der venter gæsterne i den kommende sæson, er en ny  permanent affaldsudstilling og nogle interessante særudstillinger. Desuden arbejder vi på nye undervisningstilbud og tilbud om natur- og kulturvejledning.

Så vejlenserne og andre besøgende har grund til at forberede sig på en spændende sæson 2006, når vi åbner dørene igen 11. februar, lyder det fra Økolariechefen.