Bue Logo Til forsiden

Bliv klog på klimaforandringer i Økolariet

Transport- og energiminister Flemming Hansen indvier
Økolariets store særudstilling
- Danmarks mest aktuelle -
om klimaforandringer lørdag den 10. februar kl. 10

 

Rekordhøje vintertemperaturer, blæst og usædvanligt store nedbørsmængder er grunden til, at mange i Danmark og på resten af kloden er optaget af årsagerne til de nye vejroplevelser, som, forskerne nu er enige om, skyldes øgede klimaforandringer.

Økolariet i Vejle modtager ofte relevante spørgsmål fra brugerne. F.eks.
- Har Al Gore eller Bjørn Lomborg ret?
- Er det klogt, at jeg beskytter mit sommerhus mod høj vandstand? 
- Vil mine børnebørn også nå at opleve at fange torsk i Lillebælt?  

- Jo klimaforandringer - også kaldet global opvarmning - er et uhyre aktuelt emne. Derfor har vi i Økolariet i de seneste måneder arbejdet på en stor særudstilling om emnet, fortæller Økolarie-chef, Ole Due.

Efter den ministerielle åbning af udstillingen er der adgang for offentligheden fra kl. 11. 
Forts.
                                                                                                                                  
Egentligt var det mit håb, at vi kunne finde en egnet, eksisterende klimaudstilling et eller andet sted i Europa , som vi kunne leje eller kopiere. Men for at få en særudstilling op at stå, som er både aktuel og troværdig, var vi nødt til at udvikle udstillingen selv.

Nu er udstillingen klar, og den byder på spændende viden og oplevelser for alle besøgende, unge som gamle.

Høj troværdighed i udstillingen
- For at sikre en høj troværdighed har vores egne fagfolk i Økolariet haft stor hjælp fra danske forskere fra blandt andet Niels Bohr Instituttet, Danmarks Miljøundersøgelser og det Europæiske Miljøagentur. Dem skylder vi en stor tak. Desuden har vi den glæde, at både DONG Energy og Topsoe Fuel Cell udstiller i den del af særudstillingen, der handler om dansk erhvervslivs planer og visioner på området, siger Ole Due.
- Særudstillingen om klimaforandringer står helt frem til december i år, og i den periode vil vi løbende følge udstillingen op med den ny viden, som, vi ved, bliver udviklet med stor hast.
- Også derfor er det vigtigt for os, at vi fortsætter vores gode samarbejde med vores netværk af videnskabsfolk og repræsentanter fra dansk erhvervsliv.
- Meget tyder på, at vi i hele 2007 vil få mange nye og nyttige oplysninger i takt med den øgede fokus på området. Regeringer fra mange lande tager nu klimaforandringerne alvorligt og vil i løbet af 2007 tage mange vigtige og miljøpositive beslutninger, som dermed  også er interessante for vores klimaforandringsudstilling, lyder det fra Økolarie-chefen.

Særudstillingen bygget op i fem mindre afsnit
Afsnit 1 omhandler beviserne på, at klimaet ændrer sig hurtigere end tidligere antaget.
Afsnit 2 omhandler Grønland og polaregnene. 
Afsnit 3 omhandler klimaets påvirkninger af Danmark.
Afsnit 4 omhandler de nationale og internationale beslutninger, som påvirker Jordens og Danmarks  klima.  
Afsnit 5 er dels en lille biograf, dels et plan- og visionsafsnit for repræsentanter fra dansk erhvervsliv. 

Særudstillingen om klimaforandringer vil interessere en bred målgruppe. Også vores skoletjeneste vil få stor gavn af klimaudstillingen, som vi på hverdage vil anvende aktivt i vores skoletilbud. Vi har udviklet et særligt skoletjenestemateriale, der sammen med udstillingen er et enestående tilbud for skolerne, som besøger os fra nær og fjern, siger Ole Due. 
Klimaudstillingen suppleres med en anden særudstilling om brug af brændeovne i Danmark.
Desuden bliver Økolariets taghave forårsklar i marts med både krydderurter og opstillinger af solfangere og solceller og andet energivenligt udstyr.                                                            

I april åbner en udstilling kaldet 3D-virkelighed om, hvordan moderne teknologi gør det muligt at lave digitale animationer, hvor kun det meget øvede øje kan se forskellen mellem den ægte vare og det digitalt  producerede.
I marts udsender Økolariet et program om tur-muligheder på Vejle-egnen sammen med Økolariets natur og kulturmiljø-vejledere.
Også i 2007 er der gratis adgang til alle Økolariets udstillinger og til en stor del af både skoletjeneste, naturvejledning og kulturmiljøtilbud, og Ole Due ser frem til endnu en spændende sæson i Økolariet.

Supplerende fakts om Økolariet i Vejle
Økolariet er et enestående videns- og oplevelsescenter om natur, miljø og energi. Økolariet er placeret centralt i Vejle by, et stenkast fra Vejles banegård og trafikcenter. 
Der gratis adgang.  

I Økolariet er der mange interaktive udstillinger. Det er også muligt at deltage i undervisning, foredrag og særlige arrangementer. 
Økolariets gæster er typisk familier, foreninger, turister, skoler og erhvervsliv.

I Økolariets faste udstillinger formidles lokale og globale emner om naturens tilstand, vandets kredsløb, affald og genbrug, energi og ressourcer, bolig og forbrug, teknologi og innovation, arkitektur, by- og landskabsplanlægning.
Økolariets skoletjeneste tilbyder undervisning om de menneskeskabte klimaforandringer og nødvendigheden af at anvende bæredygtige løsninger i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige rum.
Økolariets arrangementer kan efter behov kombineres med inspirationsbesøg på Vejle-egnen.
Økolariets naturvejledning og kultur- og miljøformidling sker med Økolariets naturvejledere som guider i Vejle-egnens enestående natur og kulturlandskab.

Kontakt-personer:

Økolariechef Ole Due,   T. 7681 2050 / Mobil . 2033 0290 

Projektleder klimaudstillingen : 
Hanne Rasmussen,   T. 7681 2057

Skolekonsulent klimaudstillingen:
Anne Vibeke Kragelund,    T.  7681 2058

Projektleder 3D-udstillingen og brændeovne:
Agnes Conradi,   T. 7681 2055