Bue Logo Til forsiden

Pressemeddelelse fra Økolariet - 25.8.09

Forsøgsundervisning i samarbejde med VESTAS


VINDENERGI

-Økolariet i Vejle indretter en tidligere industrihal til vindlaboratorium og gennemfører et enestående undervisningstilbud om vindenergi til gymnasier og HTX-klasser fra Lemvig til Nyborg og Sønderborg-


Fredag den 28. august opstiller VESTAS en 44 meter lang vindmøllevinge til vindlaboratoriet i en tidligere industrihal på Tulipvej i Vejle.

Torsdag den 10. september indvies vindlaboratoriet af repræsentanter fra VESTAS, Vejle Kommune og Økolariets udviklingsgruppe kaldet CyberRama-Gruppen 


Vindlaboratoriet, som er finansieret af Undervisningsministeriet med kr. 200.000 gennemføres for en række danske gymnasieklasser og HTX-klasser fra København til Ålborg. 

I en tidligere industrihal indretter 1000m2 med et vindlaboratorium, hvor eleverne sammen med deres lærer og Økolariets undervisere Peter Kjeldsen og Jeppe Kragelund, laver forsøg med vind som energikilde og får en god snak om den naturvidenskab og teknologi, som er grundlaget vindenergi og for at lave nogle af verdens bedste vindmøller i Danmark. 

Dansk erhvervsliv har et voksende behov for veluddannede og innovative medarbejdere som interesserer sig for naturvidenskab, teknologi og bæredygtig vækst. Vindprojektet skal også ses i det lys siger Økolariechef Ole Due. 


Den tidligere industrihal er venligst udlånt af Vejle Kommunes REVA center og er nu indrettet med vindmølledele og forsøgsudstyr fra Vestas. 

Der er stor interesse for vindprojektet og allerede få uger efter, vi udbød kurset, var det fuldt tegnet. Lige nu er ventelisten på mere end 20 gymnasie- og HTX-klasser fra hele landet 

Økolariet har meget nytte af samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsessektoren. Siger Ole Due. Projektet her er en udløber af vores CyberRama-byggeprojekt, hvor vi sammen med repræsentanter fra erhverv og uddannelse udviklede en ide til et offentlig tilgængeligt innovationshus i Vejle. Det projekt har nu givet os økonomisk mulighed for at arbejde videre med undervisningsprojekter som dette vind-projekt. 

Inden for kort tid vil vi desuden gå i luften med et andet CyberRama-undervisningsprojekt om partikelforurening og sundhed; også med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet siger Ole Due. 


Særlige mærkedage for vindtilbud
• Fredag den 28 august leverer VESTAS en kæmpevinge på 44 ms længde

• I perioden op til den 10. september testes vind-laboratoriet af kursister fra Rosborg gymnasium i Vejle og fra Nyborg Gymnasium.

• Torsdag den 10. september kl 10-11 indvies projektet med repræsentanter fra VESTAS, Vejle byråd og CyberRama-Gruppen. 


Kontaktpersoner:

Økolariechef Ole Due om Økolariets strategier på uddannelsesområdet 
oledu@vejle.dk, Mobil 20330290, fastnet 76812050
Fysiker og underviser Jeppe Kragelund om forløbet af undervisningen om vind. Email: jeppe.kragelund@gmail.com , mobil: 60 94 96 93 
Rikke Harbo VESTAS om deltagelsen i projektet. Email: rihar@vestas.com , tlf.: 22 57 90 52


Faktaboks om Økolariet og CyberRama-gruppen
Økolariet er et viden og oplevelsescenter som kombinerer udstillinger og undervisning mm.

Særlige udviklingsprojekter sker i Økolariet udviklingsgruppe som kaldes CyberRama-gruppen. Her inddrages interesserede eksterne virksomheder og undervisningsinstitutioner. De enkelte grupper bemandes efter viden og interesse og varierer fra projekt til projekt 

I 2009 har særlige samarbejdspartnere i CyberRamagruppen været DONG-Energy, Grundfos, NRGi, Undervisningsministeriet, VESTAS, Energistyrelsen, UCL, Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium som sammen med en række enkeltpersoner har arbejdet med forskellige projekter .

Undervisningsprojektet om vindenergi er udviklet som et CyberRama-projekt i samarbejde med VESTAS, Undervisningsministeriet og Økolariet m.fl..