Bue Logo Til forsiden

Pressemeddelelse 3.2.09 

Klima og Energiudstillinger for alle interesserede 

Økolariet har i samarbejde med DONG Energy og Klima- og Energiministeriet udviklet en helt speciel udstillingsrække i Økolariet i år 2009.

Udstillingsrækken kaldet CO2009 åbner den 7. februar og kan opleves helt frem til klimatopmødet i København i december, hvor klima- og energiminister Conni Hedegaard og resten af regeringen afslutter det store internationale klimatopmøde.

Økolariet er med tiden blevet kendt som et viden- og oplevelsescenter med aktuelle udstillinger som har interesse for både private og professionelle fra hele Danmark, siger økolariets bestyrelsesformand Tom Skovgaard.

Også i år er involveret mange professionelle videnpersoner og virksomheder i forbindelse med planlægningen og opbygning af særudstillingerne og det tilhørende skolemateriale, siger økolariechef Ole Due.

Når vi opbygger særudstillinger i Økolariet, er det vigtigt for os, at alle vores gæster får værdi fra udstillingerne. Derfor har vi indbygget vores viden i film og spændende kulisser. Som eksempel har vi bygget en fuldskala-model af en Lotus Super Seven, hvor rat og gearstang er joystick, som styrer viden og oplevelserne i bilen. Fordelt i udstillingerne er der podier, hvor børn kan energi-eksperimentere. Til skolerne og ungdomsuddannelserne udvikles et undervisningsmateriale med basis i udstillingerne.. Undervisningsmaterialet udvikles i samarbejde med firmaet Grundfos og energiselskabet NRGi, siger Ole Due

Den største af udstillingerne i CO2009-rækken åbner for offentligheden lørdag den 7. februar.
Udstillingen hedder Din vej til ren energi. 
Her er oplevelser og viden om:

Hvordan solen er kilde til al energi på jorden. 
Klimaforandringerne og energiforbrug 
Hvordan vi udnytter solens energi bedre i solfangere, vindmøller og fra biobrændsel 
Hvad vi bruger energi til i vores hjem, og hvordan vi kan gøre det mere smart de kommende år 
Hvad er politikernes rolle, og hvad sker der formentlig i København i december til klimatopmødet, hvor politikere fra hele verden er samlet. 
Hvordan vil Danmark klimapåvirkes om 50 og 100 år, hvis ikke politikerne kan blive enige om en fornuftig energiplan for hele verden 

En anden og mindre udstilling i rækken hedder Fremtidens hus eller Energihuset. Den udstilling åbnes også for offentligheden lørdag den 7. februar. I udstillingen er indbygget nogle af de energi-tricks, som kan anvendes i så godt som alle vores nye bygninger. Med de forventede stigende energipriser kan der spares mange penge ved at sænke energiforbruget, og mange af os vil om en årrække formentlig bo i 0-energihuse eller måske plus-energihuse, som ligefrem har overskud af energi.
Man kan roligt sige, at udstillingsrækken CO2009 indeholder oplevelser og nyttig viden i øjenhøjde, siger Ole Due. Både til glæde for familier, skoler, erhvervsliv og turister 

For DONG Energy er samarbejdet om udstillingerne i Økolariet med til at formidle læring om energi på en både kreativ og seriøs måde. "Udstillingen giver både store og små gæster en god forståelse af, hvad energi betyder i hverdagen " siger Jakob Bøss, kommunikationschef i DONG Energy. "I DONG Energy arbejder vi målrettet på at udvikle nye energiløsninger, og udstillingen på Økolariet er en rigtig god anledning til at fortælle om de udfordringer vi står over for i forhold til at skabe en energiforsyning der både er forsyningssikker, dvs. kommer når vi har brug for den, og som samtidig ikke forurener. Samtidig kan man opleve en række af de løsninger, der vil være med til at præge fremtidens energiforsyning". 

Mette Vingaard fra Klima- og Energiministeriets ”1 ton mindre”-kampagne deltager ved indvielsen og hilser udstillingssamarbejdet velkommen. Det er vigtigt, at offentlige og private aktører arbejder aktivt med at formidle viden om energi og klima på en nærværende måde. 
Klima- og Energiministeriets kampagne '1 ton mindre' blev lanceret i marts 2007. Formålet med kampagnen er at motivere den enkelte dansker til at nedsætte sit CO2-udslip'. Kontaktpersoner

Økolariet 
Økolariechef Ole Due oledu@vejle.dk T-76812050/MT-20330290

Projektleder Hanne Rasmussen 
(Din vej til ren energi) hatra@vejle.dk T-76812057 

Projektleder Agnes Conradi agnco@vejle.dk T-76812055
(Fremtidshuset )