Bue Logo Til forsiden

1. 3. 2010 - Pressemeddelelse og invitation af pressen 

Deltag den 4. marts, hvor 10 skoleklasser fra hele landet (Hvidovre til Lemvig) kæmper for deres forslag til konkurrencen om: 


Den mest klimavenlige Hot-Dog 


10 skoleklasser fra hele landet mødes den 4. marts til finalen -i Økolariet og Torvehallerne i Vejle- om udviklingen af den mest klimavenlige Hot-Dog. 
Mere end 130 skoleklasser har deltaget i konkurrencen. 
Konkurrencen er arrangeret af Grundfos, energikoncernen NRGi og Økolariet . 
Konkurrencen har til formål at involvere skoleklasser mellem 4. og 10. klassetrin i udfordringen med at bremse de voksende klimaforandringerne.

Konkurrencedagen den 4. marts

Den 4. marts 2010 fremlægger de 10 udvalgte klasser (fra Hvidovre til Lemvig) på skift opgavebesvarelsen for dommerpanelet, der så vil afgøre vinderrækkefølgen. Dommerpanelet er repræsentanter fra erhvervsliv og uddannelsesområdet. 


Program i hovedtræk i Torvehallerne

Kl. 10 Velkomst v/ Udvalgsformand for Børn og Unge, Dan Skjerning, Vejle Kommune

Kl. 10-13.45 Fremlæggelse af de 10 klimavenlige Hot-Dogs

Kl. 14.15 Prisoverrækkelse v/ Udvalgsformand for Børn og Unge, Dan Skjerning Selve fremlæggelserne vil foregå i Torvehallernes store teatersal som nabo til Økolariet, hvor de 10 forslag fra dagens start får tildelt et område på ca. 4 x 3 m. I dette felt skal klassens opstilling være, ligesom fremlæggelsen skal foregå her.

Prisuddelingen foretages af dommerpanelet sammen med Vejle Kommunes formand for Børn og unge-området Dan Skjerning. 

Fremlæggelsen må vare max. 15. min. Klassen medbringer alle nødvendige ting til fremlæggelsen. Det kan være produkter, plancher, eksperimenter og forsøg til demonstration, overheads, Power Point-præsentationer, musikanlæg til sang- eller dans m.m.

Fremlæggelsen vil af dommerne blive bedømt ud fra:

Graden af omtanke for vores energiforbrug og klimabevidsthed. 
Generel omtanke for vores natur, miljø, vand- og råstofresurser. 
Opgavens faglighed og sværhedsgrad i forhold til elevernes alder og klassetrin. 
Opgavebesvarelsens tværfaglighed. 
Elevernes selvstændighed og indflydelse på opgavebesvarelsen. 
Den skæve idé i besvarelsen. 


Supplerende oplysninger fra Grundfos, NRGi og Økolariet
Klimaforandringerne vil være på dagsordenen i mange år fremover. Ikke mindst for børn og unge. Derfor har - Grundfos, NRGi og Økolariet - valgt at slå sig sammen med konkurrencen for at motivere de unge til at bringe klimaet ind i klasselokalet og til positiv gensidig påvirkning .

Opgaven er simpel. Gennem den daglige undervisning laver klassen en besvarelse af opgaven ”Lav en klimavenlig HotDog”, hvor klassen laver en hotdog, så den samlet set udleder mindst muligt CO2 til atmosfæren. 

Med 133 skoleklasser tilmeldte fra hele landet er ”Lav en Klimavenlig HotDog” allerede en kæmpe succes.

10 finalistklasser skal den 4. marts for et dommerpanel fremlægge deres HotDog på Økolariet i Vejle. Alle 10 finalister er garanteret en pengepræmie. Vinderklassen modtager en check på 10.000 kr.

De unge er fremtidens ressourceforbrugere, og derfor er det afgørende at vi få taget fat om dem så hurtigt som muligt for at motivere dem til at tage stilling til, hvordan de påvirker klimaet. Og her er skolen et fantastisk udgangspunkt, hvor vi gennem et længere undervisningsforløb kan give de unge den viden og motivation, de har behov for, for at gøre en forskel, siger Niels Erik Gehlert, skolerådgiver hos NRGi. 

Vi er meget glade for samarbejdet med Grundfos og NRGi siger Økolariechef Ole Due. Vores fælles produkt til skolerne er dels et tilbud om Energi og klima-undervisning og dels konkurrencen med den klimavenlige hot-dog.

Vi har valgt at afholde konkurrencen i Økolariet den 4. marts fordi Økolariet har udstillinger, som understøtter vores fælles produkt. Her er gode udstillinger om energi og klima og her er en ny udstilling om vindenergi siger koordinator Jørgen Åbo fra Grundfos. I Grundfos ser vi samarbejdet som en naturlig del af vores udvikling og produktion af energivenlige teknologier til vores kunder i Danmark og resten af verden.

På de 3 initiativtageres hjemmesider findes det fælles skoletjeneste-materiale som frit kan anvendes af alle interesserede skoler .

For yderligere oplysninger kontakt venligst

NRGi

Skolekonsulent Niels Erik Gehlert
tlf. 72 22 65 85 Økolariet

Økolariechef Ole Due

tlf. 76 81 20 50

Skolekonsulent Anne Vibeke kragelund

Tlf. 76 81 20 58Grundfos A/S

Koordinator for studiebesøg Jørgen Aabo

Tlf 87 50 15 05