Bue Logo Til forsiden

Et netværk af unge med interesse for fremtidens energiudfordringer startes i Vejle. Netværket har et internationalt sigte og hedder derfor YOUNG ENERGY

Økolariet opretter i tæt samarbejde med en række partnere et netværk for unge mellem 14 og 24 som interesserer sig for fremtidens energiløsninger.

Den 30. august kl. 14-16 afholdes i Økolariet et opstartsmøde hvor alle interesserede unge kan deltage 

Formålet med opstartsmødet er at samle et hold unge frontløbere som vil være med til at arrangere den første YOUNG ENERGY-energikonference i Vejle den 1. december. Konferencens arbejdstitel er Mens vi venter på Mexico og der vil blive inviteret unge fra hele Region Syddanmark.

Det er vigtigt at de unge i netværket kan få professionel sparring efter behov, og her har vi samlet en række spændende partnere til netværket . Ud over Økolariet består partnergruppen af et gruppe Scienceundervisere fra Vejleegnen, samt Sandagergårdgruppen og Vejle Tekniske Gymnasium, siger Ole Due fra Økolariet.

Sammen kan partnergruppen danne et fagligt og praktisk fundament under YOUNG ENERGYs aktiviteter. Det er vores klare mål at de unge og partnerne kan motivere hinanden til at udvikle og gennemføre og sprede gode bæredygtige løsninger. Det er også vores håb at vi af den vej kan inspirere flere unge til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse til gavn for dem selv og samfundet, siger Ole Due 

Netværkets formelle adresse bliver i Økolariet. De unge i netværket kan typisk tale sammen dagligt på nettet via hjemmesiden eller sociale netværk, og hver anden fredag vil Økolariet indrette en netcafe til de unge som har lyst til at arbejde sammen side om side. 

For at tilgodese de unges forskellighed forslår vi at nogle unge deltager i en kommunikationsgruppe, mens andre unge deltager i en workshop- og værkstedsgruppe. Alt afhængigt af interesser.

Den første samlede opgave for netværket bliver at arrangere konferencen den 1. december i år Det bliver samtidigt den formelle dato for netværkets opstart.

Næste større samlede opgave bliver at planlægge en international YOUNG ENERGY-konference i Vejle, med deltagelse af unge i hele verden. Vi regner med det bliver i december 2011.

Første møde bliver den 30. august i Økolariet. Her vil de første unge frontløbere deltage sammen med repræsentanter fra alle partnerne.

På lørdag den 21. august vil de første unge YOUNG ENERGY - frontløbere uddele informationsmaterialer på strøget i Vejle.

På YOUNG ENERGYs hjemmeside kan man få flere oplysninger om netværket og de kontaktpersoner som allerede er aktive i YOUNG ENERGY. Hjemmesiden er i øvrigt udviklet af 2 unge fra Vejle; Nadiim Nafai og Victor Gram. www.youngenergy.net

Se også Young Energy´s plakat

Kontakt:

Ole Due,

Økolariet, 

oledu@vejle.dk, 

Mobil 20330290, 

www.okolariet.dk; 


Læs mere om projektet på her... 
eller gå til Young Energys projekthjemmeside...