Bue Logo Til forsiden

Pressemeddelelse 24.5.10

Folketinget vedtog sidste år at oprette et Nationalt Center for Undervisning i natur, teknik og sundhed for at få flere unge til at interesere sig for fagene. Det nationale center ligger i Sønderborg, men derudover er der 5 regionale centre. Økolariet er nu udnævnt til at huse et af centrene og får ansvaret for at servicere underundervisnings-aktørerne i Region Syddanmark.

De øvrige centre ligger på Ålborg Universitet, i Videnskabernes Hus i Bjerringbro, Talentcentret i Sorø og Eksperimentarium i København.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu er udpeget til Regionalt Center for Undervisning i natur, teknik og sundhed, fortæller økolariechef Ole Due. Det betyder at Økolariet får en central rolle i det statsfinansierede projekt.

- Det er også en officiel bekræftelse på, at Økolariet regnes som en stærk spiller, når det gælder udvikling og erfaringer med nye måder at lære børn og unge naturvidenskab. Og så er det en anerkendelse af Økolariets store netværk inden for undervisningssektoren og erhvervslivet, siger Ole Due.

- I praksis betyder det, at det nationale center i Sønderborg ansætter en centerleder i Økolariet. Denne centerleder får tilknyttet en referencegruppe af særlige aktører fra syd og Sønderjylland og Fyn. Referencegruppen for regionen er under udvikling og omfatter videncentre, sciencekommuner, proffesionsuddannelser, Syddansk Universitet m.fl..

- I forvejen har vi i Økolariet Undervisningsministeriets prædikat som et såkaldt Videnspædagogisk Aktivitetscenter på linie med 14 andre centre i Danmark. Baggrunden for det er vores tværgående undervisning og formidling via både udstillinger og teori om natur, teknik, energi, klima mm., siger Ole Due. 

I finanslovsaftalen for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 65 mio. kr. til Nationalt center for Undervisning i natur, teknik og sundhed.

Se Lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed:

Kontaktperson 
Ole Due - tlf. 7681 2050 - mail oledu@vejle.dk

NTS centrets hjemmeside: www.nts-centeret.net