Bue Logo Til forsiden

18.5.11 Ny udstilling om Energi og Transport

Havene stiger. Det samme gør udledningen af CO2 fra transport af mennesker og varer. Hele 20% af Danmarks energiforbrug skyldes transport.
Derfor indvier Økolariet lørdag den 21. maj en ny særudstilling om Energi og Transport som kan ses frem til september i år. 
Den nyeste klimaprognose fra april-maj i år fortæller at Grønlands gletsjere smelter hurtigere end tidligere vurderet og havene vil stige op til 1.6 meter frem til år 2100. Det medfører at de fleste af os i den industrialiserede og velstående del af verden vil få nye udfordringer når vi skal skifte bil eller når vi rejser på ferie eller når vi køber varer fra fjerne egne
I takt med stigende CO2-udledninger, faldende oliereserver og tilhørende forventede skyhøje priser på brændstof, bliver det nødvendigt at udvikle biler som kører på nye energiformer og det bliver nødvendigt at indføre nye bilvaner. At skifte til mindre biler som kører på nye energiformer og som formentlig ikke kan køre så langt - og så hurtigt - vil optage os meget, fordi de fleste af os forbinder bilen med frie valg og oplevelser. Men det bliver nødvendigt med nye transportvaner, også fordi stigende velstand og en kraftig befolkningsudvikling i verden medfører flere biler på vejene, mere flytrafik og flere varer som skal fragtes en ½ gang rundt om jorden inden de når frem, siger Økolariechef Ole Due.

Udstillingen skal også ses i sammenhæng med regeringens nye energistrategi-2050 som fastslår at brugen af olie, gas og kul i Danmark om 40 år skal være erstattet af ny energi fra f.eks. sol, vind, biomasse og andre CO2 neutrale energiformer. 
I udstillingen får de besøgende gode råd om energiforbrug; både om de nye energityper til transport og om hvordan man kan nedsætte sit energiforbrug.

Yderligere oplysninger om udstillingen kan fås hos:
Projektchef Hanne Rasmussen i Økolariet: hatra@vejle.dk, tlf. 76812057