Bue Logo Til forsiden

11.4.12 Godt med besøgende i påsken og noget om nye udstillinger på vej

Økolariet er et besøg værd i påskedagene. Især når vejret er traditionelt aprilvejr. 

Næsten 2300 børn, unge og voksne besøgte Økolariet i påsken. Det er rekord. 

Af de mange aktiviteter var det især konkurrencen med den vilde bogstavsjagt, som optog mange gæster. Her skulle der i påsken indsamles bogstaver, som bagefter skulle sammensættes til ordet Rumrejsen.

De 3 påskevindere af konkurrencen blev Valdemar Markussen fra Fredericia, Melanie Rosborg Jacobsen fra Vonge og Oliver Vedel Christensen fra Ålborg. Alle 3 får nu tilsendt deres præmier i denne uge.

Lige for tiden arbejder vi i Økolariet med 3 spændende særudstillinger om hhv. spiseligt ukrudt, bier og monsterregn:

Udstilling om det spiselige ukrudt kalder vi Spis dit ukrudt. Udstillingen opbygges på Økolariets taghave fra begyndelsen af maj og kan opleves frem til efteråret. I de seneste dage har mange i pressen fulgt de nye supermarkedtilbud om køb af friske brændenæller, svallerkål og ramsløg . Og der findes mange flere ukrudter som er anvendelige i køkkenet og som vokser frit , lige til at bruge uden omkostninger.

Udstillingen om Bier og bialv sker i samarbejde med Dansk Biavlers Landforbund og kan opleves fra den 21. april og i godt en uge frem. Anledningen er at Vejle Kommune har besluttet at gøre en særlig indsats for at motivere flere borgere til at være biavlere. Til gavn for bestøvningen af blomsterne både den vilde natur og i haver og hegn. Og hvem kan ikke lide honning. Vejle Kommune bliver dermed landets første bistade-kommune.

Udstilling om Monsterregn åbner den 12. maj og kan ses året ud. Udstillingen Monsterregn tager afsæt i udfordringerne på Vejle-egnen og udviklingen af udstillingen sker i samarbejde med Vejle spildevand A/S og Vejle Kommunes forvaltning. 
Udstillingen om monsterregn fortæller om de store regnskyl som vi oplever nu og som vi vil opleve i årene frem som følge af forandringerne i vores klima.
Udstilllingen opdeles i et afsnit om de øgede behov der er for naturens afvanding via dræn, grøft og åer, samt et afsnit om afvandingen i byen via de mange kloakledninger og de ofte komplicerede bygværker og bassinner i byerne.


For yderligere informationer om udstillingerne:
Spis dit ukrudt: Bente Lene Hansen. Projektleder Økolariet
Bier og biavl: Steen Hedrup. Naturvejleder Økolariet
Monsterregn: Agnes Conradi. Projektleder Økolariet


Med venlig hilsen


Med venlig hilsen 

Ole Due
Økolariechef

oledu@vejle.dk 
tlf.:+45 76 81 20 50 
mobil +45 203 302 90