Bue Logo Til forsiden

22.8.12 Nu skal danske unge konkurrere om bedste energiløsning

Unge fra skolernes ældste klasser, gymnasier og HTX får 6 måneder til at komme på ideer til gode løsninger af samfundets energiudfordring. I april 2013 afholdes den endelige finale i Vejle.

Konkurrencen hedder YOUNG ENERGY QUEST. Konkurrencen kan omfatte gode ideer til blandt andet energiproduktion, smart energistyring, energivenlig teknik, vandforsyning, spildevandsbehandling eller transport. 

Økolariet og det regionale center for undervisning NTS samarbejder om udviklingen af et spændende konkurrenceprojekt i samarbejde med Region Syddanmark, Siemens, Grundfos og DONG Energy. 

Projektet omfatter lærerkurser samt undervisnings- og konkurrencemateriale til brug for skoler og ungdomsuddannelser i hele Jylland og Fyn. 

Partnerne er gået sammen fordi de har en fælles forståelse for samfundets behov for unge med interesse for naturvidenskab. Og her er fremtidens energiudfordringer et vigtigt fokusområde, siger Økolariechef Ole Due. 

Evnen til at tænke innovativt og bruge naturfaglig viden til at løse aktuelle problemer kan være afgørende for gode energiløsninger og for unge menneskers fremtidsmuligheder i en globaliseret verden under heftig udvikling. 
Som noget særligt i projektet får de unge til opgave at løse konkrete samfundsrelevante problemstillinger som de deltagende virksomheder er med til at definerer og prioriterer. 

Økolariet og NTS-center Syddanmark deler ansvaret for projektledelsen og allerede inden sommerferien blev der udsendt noget foreløbig informationsmateriale til de potentielle skoler . 

I løbet af kort tid udsendes en mere formel invitation i de 3 regioner. Herefter kan alle lærere og unge komme i gang med lærerkurser og forberedelse.

I januar 2013 udsendes de udvalgte samfundsrelevante problemstillinger, hvorefter de unge har en periode på 5 uger til udvikling af deres bud på løsninger. I starten af marts bliver de unges forslag vurderet og de 20 finalehold udkåret.
I april 2013 afholdes den store YOUNG ENERGY QUEST -finaledag i Vejle. 

Eksempler på indsatsområder som indgår i projektet er:
· Byplanlægning
· Bygningers energiforbrug
· Transport og kommunikation 
· Drikkevand
· Teknologi og dagligvarer 

Konkrete konkurrence-stikord kunne blive:
· Hvornår er smart energi, smart 
· Det talende elapparat; hvad taler det om?
· Strøm-robot til regulering af hjemmets energiforbrug. Står den ved siden af støvsugeren?
· Du er energi- og klimaminister i 2013 og vil sikre intelligent styrede el-energistrømme fra hele Norden. hvordan?
· Hvordan får du flere unge og voksne til at spare på energien? 
· Kan din smartphone blive energi-smartphone?.

Vil du vide mere om YOUNG ENERGY QUEST 
Kontaktpersoner:
Projektet generelt:
· Heiko Buch-Illing, Regionalleder NTS, tlf.: 24889628
· Anne Vibeke Kragelund, Undervisningskoordinator, Økolariet, tlf: 4526135072 

Partnerinteresser-virksomheder
· Jørgen Aabo, skolekonsulent, Grundfos tlf.: 87 50 14 00
· Lise Emilie Fritzboerger Koordinator, Siemens, tlf.: 29 24 07 10
· Sanne Troldborg, Koordinator, DONG Energy, tlf.: 99 55 98 46


Partnerinteresser-Regioner

· Christian Brincker Nordbek, Udviklingskonsulent, Region Syddanmark, tlf.: 29201902


Med venlig hilsen

Ole Due
Økolariechef

oledu@vejle.dk 
tlf.:+45 76 81 20 50 
mobil +45 203 302 90

Økolariet
Viden og oplevelsescenter  Natur · Miljø · Klima · Energi · Teknologi · Innovation