Bue Logo Til forsiden

23.4.12 Er der liv i rummet og hvornår kommer de?

Pressemeddelelse af 23.4.12

Er der nogen?!
Torsdag den 26. april kommer Michael Linden-Vørnle til Økolariet i Vejle og holder et foredrag om der er intelligent liv i rummet. Er der nogen og hvornår kommer de?! Foredraget krydres med spændende billeder og fortællinger.
Michael Linden-Vørnle er kendt fra blandt TV2s aktualitetsudsendelser om rummet og rumteknologi. Alle er velkomne til at deltage.
Jagten på intelligent liv i rummet fortsætter. Er liv et naturligt og hyppigt forekommende 'produkt' i Universet? 

Findes der mekanismer i naturen, der styrer udviklingen i retning mod intelligent liv? 

Er det muligt at høre svage radiosignaler fra civilisationer som vores egen, hvis de findes derude i Mælkevejens mylder af stjerner?

Disse spørgsmål er ikke nye, men i de seneste år er astronomer, fysikere og biologer begyndt at arbejde sammen under overskriften 'astrobiologi' for at søge efter svarene på disse meget fundamentale spørgsmål. Også den aktive søgen efter radio- og lyssignaler fra teknologiske civilisationer i rummet er i disse år i en rivende udvikling.

I foredraget giver Michael Linden-Vørnle et overblik over de allerseneste resultater inden for astrobiologien.
Blandt andet vil Michael Linden-Vørnle fortælle om den seneste opdagelse af en fætter-planet til Jorden ude i verdensrummet. Fætter-planeten kaldes Kepler-22b og er to gange større end Jorden. Planeten ligger 600 lysår væk, og blev opdaget af Nasas satellit Kepler.

Forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter har deltaget i at fastlægge nogle fakts om Kepler 22 b. Blandt andet ligger det fast at planetens overfladetemperatur ligger på et niveau, så der kan være vand og vand er jo en forudsætning for liv.
Forskerne er nu i gang med at tjekke, om der kommer radio-, tv- eller andre signaler fra planeten.
Forskerne er helt sikre på, at der findes steder i Universet, hvor jordlignende liv kunne eksistere.

Michael Linden-Vørnle er en af de danske forskere som følger arbejdet meget nøje. Michael Linden-Vørnle er tilknyttet Københavns Universitet og Tycho Brahe Planetariet i København.

Foredraget med Michael Linden-Vørnle afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejle og afholdes torsdag den 26. april kl. 18.30-20.30 i Økolariet. 
Tilmelding sker til Økolariet på 76812060 eller mail okolariet@vejle.dk . Entréen er 50 kr. for voksne og 30 kr. for unge over 16 år .

For yderligere oplysninger til pressen:
Michael Linden-Vørnle. Cand. Scient og ph.d. i astrofysik. 
Tycho Brahe Planetarium
Gl. Kongevej 10
DK-1610 København V

Tel. direkte (+45) 33 18 19 97
Tel. omstilling (+45) 33 18 19 99
Mobil (+45) 20 93 48 88

Venlig hilsen 

Ole Due
Økolariechef

oledu@vejle.dk 
tlf.:+45 76 81 20 50 
mobil +45 203 302 90


Viden og oplevelsescenter
Natur · Miljø · Klima · Energi · Teknologi · Innovation

www.okolariet.dk – www.facebook.com/okolariet
okolariet@vejle.dk
Dæmningen 11 · DK-7100 Vejle
Tlf. +45 76 81 20 60