Bue Logo Til forsiden

26.4.12 Mere Vejle Å – Mere natur. Hvordan?

For et år siden færdiggjorde Vejle Kommune arbejdet med mange naturlige slyngninger af Vejle Å ved Tørskind. Arbejdet foregik over en strækning på 2 kilometer. 

Hvordan løste kommunen den spændende opgave og hvad var meningen? Om det - og meget mere - fortæller biolog Henriette Lang Sørensen søndag den 6. maj kl. 14 i Økolariet. Foredraget er et klog- og kaffearrangement, som varer 2-3 kvarter.

Henriette er ansat i Vejle Kommune og var leder af projektet. Ingen har derfor bedre viden om projektets formål og resultatet som er et smukt genslynget vandløb med et godt vandmiljø til fisk, insekter og planter. Desuden er der sikret god adgang til åen og nogle spændende kik til de varierede landskab ved Vork, hvor græssede enge er et vigtigt landskabselement.
Biolog Henriette Lang Sørensen viser billeder fra dengang maskinerne arbejdede med projektet og Henriette vil fortælle om udlægning af gydegrus og anlæg af de nye slyng. Der viser også billeder af gydebankerne i dag. Hvordan ser de ud? Bliver de brugt til gydning? Hvordan ser vandløbet ud nu ude i landskabet?

Historien og de gode fotos om vandløbsprojektet og adgangsmulighederne vil med stor sandsynlighed give inspiration til en smuk gåtur i området fra Naturskolen Søballegård og ned over den nye bro over Vejle Å, hvor den besøgende i ro og mag kan nyde åen og de græssede enge.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos Henriette Lang Sørensen, Projektleder, Biolog, Tlf. 7681 24 82 / Mobil 2129 3071Venlig hilsen 

Ole Due
Økolariechef