Bue Logo Til forsiden

7.6.12 Vejleegnen, en dansk natursværvægter

Vejle Fjord og ådal har så mange kvaliteter at området er indeholdt i den danske naturkanon. 

Gennem de seneste år har Vejle Kommune udført en lang række naturprojekter i Vejle Ådal. 

På søndag vil projektleder Karsten Wandall fortælle alle interesserede om alle projekterne. Ud over de spændende fortællinger vil han vise en række flotte fotos fra de fleste af de gennemførte projekter – flere af de flotte fotos er taget fra fly i efteråret 2011. 

Alle projekterne er en del af Vejle Ådal-projektet som har skabt et markant løft af natur, vandmiljø og friluftsliv i ådalen. 

Der er gennemført over 20 delprojekter i samarbejde med lodsejere og borgere. 

To af projekterne er Knabberup Sø og Kongens Kær som er blevet omdannet til fugleparadis. Eller hvad med Vejle Ås genslyngning ved Tørskind eller stien langs Fårup Sø mellem Jelling og Bredsten og Østengaardstierne ved Skibet med det store udsigtstårn. 

I Vejle Å-systemet er der desuden lavet passager til odderen og udlagt 1 milliard småsten til glæde for ørredbestanden og resten af livet i vandløbene. 

Der er udgivet en fotobog med spektakulære flyfotos, og til foredraget kan man skaffe sig en af de flotte fotoplakater fra ådalen og heden.

Vejle Ådal-projektet blev finansieret af Naturstyrelsen og Vejle Kommune med støtte fra Fødevareministeriet, Friluftsrådet, LAG Vejle og sportsfiskerne m.fl.

Arrangementet er gratis og foregår i Økolariet d. 10.6. kl. 14.

For yderligere oplysninger om foredraget kontakt Karsten Wandall på tlf.: 76812474


Venlig hilsen 

Ole Due