Bue Logo Til forsiden

Dansk naturs naturlige udvikling Er ulve og andre fremmede arter en del af dansk naturs fremtid?

Foredrag i Økolariet søndag den 2. marts kl. 14 -14.30

Biolog Lars Kromann-Larsen er dagens gæste-foredragsholder i Økolariet.

I Danmark oplever vi indvandring af nye dyre- og plantearter. Nogle arter kommer naturligt og andre indføres af mennesker.

Lars Kromann-Larsen vil i ord og fotos komme ind på om invasion af nye arter er en del af den naturlige udvikling i Danmark, og om bæver, ulv og mårhund derfor har en naturligt hjemme i den danske natur.

Foredraget krydres med eksempler fra Lars Kromann-Larsens rejser til Galapagos, Svalbard m.m.

Som ung rejste Darwin jorden rundt i år 1831-1836. Her gjorde han en lang række iagttagelser, som førte til teorien om, at det altid var den bedst egnede, der overlever.

På rejsen besøgte Darwin også Galapagos-øerne i Stillehavet.   

Galapagos-øernes ligger relativt isolerede og som har udviklet sig naturligt uden menneskers påvirkning; og dog!

Alle er velkomne,  men foredraget er nok mest henvendt til større børn, unge og voksne.

Foredraget gratis og er et  af Økolariets klog og kaffe tilbud.  

Lars Kromann-Larsen er tidligere lektor på Rosborg Gymnasium og mangeårigt byrådsmedlem i Vejle Kommune.

Lars@kromann-larsen.dk