Bue Logo Til forsiden

Foredrag i Økolariet ved Jens Tang Christensen, cand. scient., Ph.d, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Onsdag den 19. marts i Økolariet kl. 18.30 til 20.30. 

Jens Tang Christensen er laboratorieleder og var med som forsker på Galathea 3 – ekspeditionen i 2006 og 2007. Under hele forløbet sendte Jens Tang Christensen rejsebreve hjem til Økolariet i Vejle. Til stor glæde for Økolariets gæster. Nu vender Jens tilbage til Økolariet efter 7 år for at fortælle om nogle af de spændende resultater, der kom ud af ekspeditionen.

Opdagelsesrejser og ekspeditioner har en lang tradition i Danmark. Lysten til at rejse ud og til at blive klogere ligger dybt i de fleste, men det er sjældent at Danmark sender en større ekspedition ud i verden, som f.eks. Galathea 1 i år 1845, Galathea 2 i år 1950 og senest Galathea 3 i 2006.

Når det endelig lykkes, at finde politisk og økonomisk vilje til sådanne ekspeditioner, er der som regel mange dagsordener. Det kan derfor være svært at afgøre, om det var pengene værd.

Jens Tang Christensen vil fortælle om og vise billeder fra ekspeditionens højdepunkter samt fremdrage nogle af de videnskabelige resultater, som de 8½ måneds jordomsejling indtil videre har frembragt. I den forbindelse vil han også prøve at afdække de forskellige interesser der er på spil, når Danmark tager ud for at vise flaget.

Galathea 3's rute
Galathea 3 startede sin jordomrejse fra Københavns Havn august 2006. Herfra gik turen mod Færøerne og i Grønland og videre Azorerne til Sydafrika. Herfra til Australien, New Zealand og Antarktis. Resten af jordomrejsen fulgte Sydamerikas vestkyst til Galapagos og via Panamakanalen og de Vestindiske øer til Boston og retur herfra til København i april 2007. 

 Galathea-ekspeditionerne
I den lange række af store danske ekspeditioner træder de to første Galathea-ekspeditioner særligt tydeligt frem. Dels på grund af deres format og udbytte, dels fordi de havde flere fælles destinationer, hvor udviklingen over et helt århundrede kunne måles.

Inden for navnlig havforskningen var Danmark hurtigere ude end de fleste andre europæiske lande, bl.a. fordi vi er en søfartsnation, og fordi der tidligt udviklede sig en tradition for tæt samarbejde mellem videnskaben og flåden.

Korvetten Galathea 1 sejlede på verdenshavene fra 1845 til 1847 på befaling af kong Christian VIII. Ekspeditionens hovedformål var ud over undersøgelsen af Nicobarerne at overdrage kolonierne Trankebar og Frederiksnagore i Indien til Det Britisk-Ostindiske Kompagni, at udbygge Kina-handelen og at oprette nye handelstraktater.

Godt 100 år senere - fra 1950-52 - drog Galathea 2 på dybhavsekspedition, og de videnskabelige resultater her fra oversteg på mange punkter forventningerne. Blandt aktiviteterne på Galathea 2 var også etnografiske undersøgelser.

Da år 2000 nærmede sig  - opstod fra flere sider idéen om at søsætte en tredje Galathea-ekspedition der som sejlende platform skulle samle forskning, opdagelse og formidling. 

Projektet blev forelagt regeringen og udviklede sig til et nationalt projekt med deltagelse af nogle af Danmarks stærkeste forskningsmiljøer og formidlingsaktører.   

Ekspeditionen blev folkeeje, og mere end 20.000 danskere mødte op på Langelinie, da ”Galathea 3-fregatten” Vædderen vendte hjem med forskerholdet og lasten fuld af spændende viden. 

Sted:  Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Entre: 50 kr., 25 kr. for børn og unge under uddannelse.
Tilmelding senest søndag 16. marts til okolariet@vejle.dk eller på telefon 7681 2051
Arr.: Økolariet i samarbejde med Folkeuniversitet Vejle

 

 

 

 

 

 

 

6.3.14: Galathea 3-ekspeditionen

Jens Tang Christensen, cand. scient., Ph.d, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.