Bue Logo Til forsiden

Det er netop budskabet i Økolariets nye særudstilling: ”Når skidt er godt”. Udstillingen belyser nogle af de klima- og ressourcemæssige udfordringer, vi alle bliver nødt til at forholde os til i de kommende år. Hvordan håndterer vi de store regnmængder og oversvømmelser, der vil belaste vores kloaksystem mere og mere i de kommende år? Hvordan skal vi sikre, at der vil være råstoffer nok til fremtidens generationer? Udstillingen er krydret med praktiske eksempler på menneskers håndtering af deres ”affald”, lige fra eksempler på toiletters udvikling gennem tiden over bizarre fund i Vejles kloakker, til et spil, hvor man kan afprøve sine evner til at sortere husholdningsaffald.                                                                              

En våd, men spændende fremtid
Klimaændringer betyder, at der vil komme mere nedbør i Danmark og måske vigtigst af alt, at nedbøren vil komme i form af kraftigere regnskyl. Specielt i byer som Vejle, der ligger ved en fjord, vil kombinationen af højere vandstand i havet, flere storme, og deraf følgende vandstuvninger betyde, at kloaksystemet ikke vil kunne lede regnvandet hurtigt nok væk med mulige oversvømmelser til følge. Hanne Rasmussen, der er projektansvarlig for udstillingen, bekræfter dette scenarie og tilføjer: 

”Det er vigtigt, at alle, der har mulighed for det, bidrager med at holde vandet lidt tilbage på deres grund(e). Det er et af de mange emner, vi vil komme ind på i forhold til spildevand og regnvand. Økolariets gæster vil også have mulighed for at afprøve det mest ypperlige inden for toiletter i praksis. Her vil du både kunne blive spulet og lufttørret”, griner Hanne Rasmussen. 

De ekstra vandmængder skal dog ikke kun ses som et problem, da de også kan være med til, at vi udvikler vores byer til at blive grønnere og mere spændende at bo i. Et forhold der også vil blive berørt i den nye særudstilling. 

Skidt er godt – bare det sorteres
At jordens ressourcer er begrænsede, imens vi bliver flere og flere mennesker der bebor den og bruger stadigt flere af dens ressourcer, er en udfordring, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Hanne Rasmussen påpeger, at det er nødvendigt, at vi genbruger så stor en andel af vores affald som muligt: 

”I dag er det alt for stor en del af vores husholdningsaffald, der bare bliver smidt i ”restaffald” i hjemmene. F.eks. er det kun ca. 15 % af vores plastaffald, ca. 30 % af vores organiske affald og ca. 40 % af vores metalaffald, der bliver genbrugt. Jeg er overbevist om, at de gæster, der besøger udstillingen, kan gøre det langt bedre i fremtiden. Vores lille sorteringsanlæg protesterer nemlig, hvis du ikke sorterer affaldet korrekt”. 

Fra 2016 indfører AffaldGenbrug i Vejle et nyt sorteringssystem, hvilket betyder, at den enkelte borger skal sortere en større del af sit affald hjemme. Budskabet i statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstalen til Folketinget i 2013 er netop også det tankesæt, at vi skal have indarbejdet dette i vores adfærd: ”Vi skal i endnu højere grad tænke på affald som en ressource, der skal bruges. Ikke som et problem, der skal fjernes”.

Udstillingen ”Når skidt er godt” er udviklet i samarbejde med AffaldGenbrug i Vejle og Vejle Spildevand A/S.

Kontaktperson

Hanne Rasmussen, projektansvarlig, Økolariet, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Tlf: 6170 7053 og mail: hatra@vejle.dk