Bue Logo Til forsiden

Spildevand og energi har mere med hinanden at gøre, end de fleste nok er klar over. I Økolariets nye mini-udstilling, der er lavet i samarbejde med Vejle Spildevand, kan man blive meget klogere på sammenhængen og komme en tur på tønden.

Økolariet har netop åbnet en temaudstilling om Vejle Spildevand som energiproducent. Udstillingen er lavet i samarbejde med Vejle Spildevand og er et nyt element i Økolariets store særudstilling ”Energi – tilbage til fremtiden”.

Renseanlægget i Vejle har udviklet sig fra et beskæftigelsesprojekt under krigen, hvor spildevandet i forhold til nutidige krav blev renset sparsomt, til i dag, hvor rensning af spildevand er i verdensklasse og produktionen af energi er i højsæde.

Anlægget producerer bæredygtig el og varme fra gas, der dannes fra behandlingen af det slam, der er tilovers fra rensningen af spildevandet. I dag er Vejle Spildevand ikke bare selvforsynende, men sælger også et overskud af energi til nettet.

Kom og lugt

Som gæst kan man også komme en tur på tønden på det gammeldags lokum og lugte til et af de mange udløb, der helt op til 1900-tallet ledte spildevand direkte ud i Vejles mange vandløb og åer.

”Det lugter ikke godt, og jeg tror, vores gæster let kan forestille sig den stank, der var i mange byer i gamle dage, når de stikker næsen ned i røret. Der er også en lille overraskelse, når man tager låget af lokumstønden, men det vil jeg ikke afsløre her”, siger Hanne Rasmussen, projektleder på udstillingen i Økolariet, med et stort smil.

I udstillingen kan man følge udviklingen fra 1800- tallet og frem til i dag og få et indblik i mange af de nye visioner. De handler for eksempel om at teste nye metoder til at rense og udnytte spildevandet og anlægget så godt som muligt blandt andet i form af udvinding af fosforgødning og øget produktion af energi.

”Jeg synes, det er rigtig sjovt, at vi også har fået den historiske vinkel med i udstillingen. Rensning af spildevand har jo udviklet sig kolossalt, og til næste år fejrer renseanlægget 75 års fødselsdag. I den lille udstilling kan man ikke bare følge den historiske udvikling frem til i dag, men også ud i fremtiden. I dag har vi især fokus på produktion af bæredygtig energi og gødning fra vores slam, men vi håber på, at det engang vil blive muligt at udnytte energien i vores grønne affald til biogas på vores anlæg”, fortæller Mikael Schultz, direktør hos Vejle Spildevand.

FAKTA

Økolariet har åbent alle dage fra 10.00 -16.00. Se mere om Økolariets mange udstillinger og aktiviteter på www.okolariet.dk

Samarbejdet mellem oplevelsescenteret og Vejle Spildevand går helt tilbage til Økolariets begyndelse i 2003 og har udviklet sig gennem årene. I dag er Økolariets undervisere også faste guider for skoleklasser på rensningsanlægget i forbindelse med undervisningsforløb i Økolariet. Forrige weekend var Økolariets medarbejdere guide ved åbent hus på Vejle Spildevand.