Bue Logo Til forsiden

Verdensrummet

I Verdensrummet er der fokus på FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Du kan dykke ned i hvert enkelt mål og få uddybende oplysninger. Alle udstillinger i rummet, er også sat i relation til verdensmålene.

Det er et rum til fordybelse, til at tage en lille pause i siddemøblerne og til at gå på opdagelse i de skiftende udstillinger.

OBS: Verdensrummet er lukket pga. ombygning fra mandag den 16. maj til og med onsdag den 25. maj 2022  

Sund Vejle Fjord

Udstilling kan ses til og med søndag den 15. maj 2022.
Lige nu kan du få indblik i sundhedstilstanden i Vejle Fjord i udstillingen ”Sund Vejle Fjord”, der fortæller om projektet Sund Vejle Fjord.

Projektet skal i løbet af de næste 5 år være med til at genoprette havmiljøet i den inderste del af fjorden, der ikke har det så godt.  Det gøres bl.a. ved at lave muslingebanker, plante ålegræs, etablere stenrev og opfiske de mange krabber, der er kommet på grund af ubalance i det økologiske system.

Der er også mulighed for selv at ”hjælpe” fjorden ved at fiske krabber i et lille bassin. Hvis du har mod på selv at fiske krabber i fjorden, kan du lave en dejlig krabbebisque og få opskriften på den i udstillingen.

Vandet kommer! Sådan bremser vi det

Udstilling fra og med torsdag den 26. maj 2022
Vejle er et af de steder i Danmark, der er i størst fare for at bliver påvirket af oversvømmelser i fremtiden som følge af klimaændringer. Derfor er der udviklet planer og tiltag, der skal forebygge og tilpasse os klimaforandringerne. Et af de nyeste klimaprojekter kan du opleve i udstillingen ”Vandet kommer! – Sådan bremser vi det”.

I udstillingen kan du gå i et vandløb, lege med det virtuelle vand, bliver klogere på biodiversitet og fritidsmuligheder i Grejs Ådal samt klappe en ko og se nærmere på dens lort og meget mere. 

Film og plancher giver indblik i, hvordan vandet konkret holdes tilbage ved hjælp af bassiner og vådområder i Grejs Ådal, så det ikke skaber oversvømmelse i Vejle by, når det regner ekstremt meget.

Klimaprojektet er stort og rummer rigtig mange positive sidegevinster, såkaldte synergieffekter, som bliver udfoldet i udstillingen:

”Det store klimaprojekt i Grejs Ådal skal redde Vejle by fra oversvømmelser i fremtiden. Derfor bremser vi vandet fra Grejs Å, så det ikke oversvømmer Vejle ved kraftig regn. Samtidig skaber projektet en masse synergieffekter, hvor vi tilbageholder næringsstoffer, styrker biodiversiteten, naturen og oplevelserne i området”, fortæller Henriette Lang Sørensen fra Natur & Udeliv, projektleder på klimaprojektet.

Tag med ind i regnskoven

I udstillingen ”Tag med ind i regnskoven” giver vi et lille indblik i dagligdagen for den oprindelige befolkning i den bolivianske regnskov. Om deres udfordringer med klimaforandringer, skovbrande og deres forsøg på at udnytte regnskoven på en bæredygtig måde.

Det sker gennem film, farvestålende plancher og hjembragte genstande og produkter fra regnskoven.

Virtual Reality fotografen Jakob Brus har i samarbejde med DANIDA besøgt Chiquitanos folket, der lever i den lille landsby Limoncito inde i regnskoven. Det er der kommet en VR-film ud af, som skal ses gennem VR briller.

På den måde får man oplevelsen af at være der selv, midt i landsbyen, da filmen viser et 360 grader panorama.

030A9753_DxO 2-1.jpg 030A4464 Eco Roer Vand Stop Lille Vejlgrejsjelling 4 DSC05993

Verdensrummet