Bue Logo Til forsiden

Om Økolariets skoletjeneste

Skoleklasser, børnehaver og andre undervisnings-
grupper er altid velkomne i Økolariet. Vi tilbyder undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, som tager udgangspunkt i vores udstillinger. Målet er at give eleverne det bedst mulige faglige udbytte af besøgene i Økolariets udstillinger om bæredygtighed.

Vi stiller os gerne til rådighed som sparringpartner for undervisere, der gerne vil arbejde med Økolariets temaer: affald, natur, miljø, klima, energi og mad.

 

Værd at vide: Udstillingerne i Økolariet er opbygget labyrintisk med mange snævre passager. Det fungerer bedst med mindre grupper rundt i udstillingerne, og vi opfordrer derfor grupper, der vælger at besøge Økolariet på egen hånd, til at organisere sig i mindre grupper.


Vi forventer:
At læreren/pædagogen har meldt gruppens ankomst på forhånd - uanset om der er tale om et decideret undervisningsfoløb eller et besøg i udstillingerne på egen hånd. At lærere og undervisere deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

 

 

12

Corona-update:

Vi åbner for gruppebesøg fra skoler & børnehaver fra den 2. juni. Vi vil gerne sikre, at der er god plads, og derfor skal I ringe og lave en aftale, inden I kommer.

På den måde kan vi sørge for, at der højest er én skoleklasse eller børnehavegruppe på besøg i Økolariet ad gangen. 

Kontakt skoletjenesten på 76812058 eller anvkr@vejle.dk for at booke et besøg.

OBS: Vi gør opmærksom på, at der vil være andre gæster i huset under et besøg.

Kontakt skoletjenesten - Book et besøg

Drejer din henvendelse sig om booking af et skolebesøg i Økolariet, kan du booke besøget på Økolariets bookingside.

Vil du i kontakt med skoletjenesten, så send en mail eller ring til vores skolekonsulent

Anne Vibeke Kragelund
Email: anvkr@vejle.dk
Tlf: 76 81 20 58 eller 26 13 50 72.

Vil du i kontakt med Økolariets affald- og ressource-formidler, skal du have fat i

Torben K. Andersen
Email: tokan@vejle.dk
Tlf: 76 81 20 59 eller 22 52 47 13.

Hvis du oplever, at det er svært at komme igennem pr. telefon, er det sikkert fordi vi er optaget af undervisning. Derfor anbefaler vi, at du skriver en mail med navn og tlf.nr. og beskriver, hvad din henvendelse drejer sig om. Så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Pris: Undervisning i Økolariet er gratis for skoler i Vejle Kommune. For udenbys skoler koster et undervisningsforløb mellem 500 og 1000 kr. Se præcise priser under de enkelte undervisningsforløb.

Vi tilbyder også en række opgavesæt, der kan bookes og benyttes på egen hånd. Disse koster 200 kr. pr. klassesæt (max. 30 elever).

Afbestillingsgebyr: For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.

Ovenstående afbestillingsgebyr gælder for alle bookede forløb, også forløb booket af Vejle Kommunes skoler og institutioner.

Anmeld jeres besøg i god tid, så vi kan planlægge og koordinere besøgene. Det giver alle gæster den bedst mulige oplevelse.

Skoletjenesten har udviklet nogle generelle foldere:

Økolariets skoletjeneste

Indstik til skoletjenestefolder