Bue Logo Til forsiden

Ungdom

Undervisningstilbud til gymnasier og andre ungdomsuddannelser

Vi tilbyder forskellige typer introduktioner til vores udstillinger og mange temaer. De egner sig til klasser fra gymnasier og andre ungdomsuddannelser, som arbejder med en bred vifte af naturvidenskabelige og samfundsrelevante emner som fx miljø, klima, sundhed, bæredygtighed, teknologi, innovation med mere.

Økolariet på kryds og tværs er det eneste tilbud, hvor du er helt på egen hånd. Det er et et undervisningsmateriale, som fører dig gennem Økolariets udstillinger, alt imens du svarer på spørgsmål om udvalgte temaer. Det kan bruges selvstændigt eller fx kombineres med en introduktion. 

Du kan også booke et besøg på din lokale genbrugsplads gennem Økolariet.

Besøget på Økolariet fungerer optimalt, hvis det lægges som en del af et undervisningforløb.