Bue Logo Til forsiden

For 3-6-årige børnehavebørn

DSC01593

Grøn superhelt på mission er et tilbud til børnehavegrupper, hvor de kommer rundt i Økolariets udstillinger og løser små missioner, der passer til aldersgruppen. Missionerne løses i små grupper med en voksen fra børnehaven i hver gruppe. De voksne får ved ankomst udleveret en vejledning med højtlæsningstekster og beskrivelse af missionerne, som er lige til at bruge sammen med børnene. Vejledningen sendes også ud sammen med bookingbekræftelsen, således at de voksne kan kigge materialet igennem og være klar til besøget hjemmefra.

Ved ankomst til Økolariet, henvender børnehavegruppens voksne sig til Økolariets personale, som vil udlevere materialerne til besøget og give praktiske anvisninger omkring garderobe, toilet og mulighed for benyttelse af madpakkerum. Derefter arbejdes der på egen hånd i udstillingen. Formålet med superheltemissionen er at skærpe opmærksomheden på forskellige ting i udstillingen. Oplevelserne under besøget kan også bruges som grundlag for samtale og opsamling i børnehaven efter besøget på Økolariet.

Efter besøget - hjemkommet til børnehaven - anbefaler vi, at pædagogerne taler med børnene om besøget i Økolariet og om oplevelserne med superheltemissionerne. Her kan ideerne på vejledningshæftets bagside benyttes. De små superhelteklistermærker, som børnene får et af hver, giver desuden mulighed for, at børnene kan vise det frem og fortælle om besøget hjemme hos egen familie.

Hent Grøn superhelt på mission til gennemsyn her:

Forløbet består af:

  • Ankomst. Ved henvendelse til foyerpersonalet udleveres materiale til brug under besøget i udstillingerne, og der gives praktisk anvisning af bl.a. garderobe, toilet og madpakkerum (ca. 5 min.)

  • Grøn superheltemission i udstillingerne (ca. 1 time)

  • Spisepause (I Økolariet er der et madpakkerum, som kan benyttes. Tal med Økolariets personale ved ankomsten om hvornår, I har brug for at spise madpakker.)

Efterbehandling i børnehaven anbefales.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at pædagoger og andre voksne, der ledsager en gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette forløb koster 200 kr. inkl. udlevering af materialer. For børnehavegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.