Bue Logo Til forsiden

For 0.-3. klassetrin

030A3998 Eco

Dig, mig og klimaet er et undervisningsforløb for elever i 0. - 3. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge at klimaet forandre sig endnu mere. 

Hovedbudskabet over for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan vi være med til at begrænse kommende klimaændringer og dermed forebygge, at vi kommer til at stå over for voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på. 

Økolariets underviser laver en introduktion til Økolariet og præsenterer efterfølgende nogle af de problemstillinger, der knyttes til – klimaforandringer.


Efter introduktionen kommer I på besøg i udstillingen ”Verden varmer op... til klimaforandring og handling”, hvor I går rundt på egen hånd. Der udleveres en billedjagt til eleverne og en lærervejledning, der bruges rundt i udstillingen. Gennem fællesaktiviteter og samtale med børnene videreformidler den voksne hovedbudskaberne om klimaforandringer. Lærervejledningen er vedhæftet bookingbekræftelsen. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingen. Det anbefales, at der også afsættes tid til, at børnene selv kan gå på opdagelse.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med billedjagt og lærervejledning - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I opgavesættet "Dig, mig og klimaet – på egen hånd", og vi sørger for, at opgaver og lærervejledning ligger klar til jer, når I ankommer.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • Enkle principper for bæredygtighed
  • Klimaforandringernes påvirkning af natur og mennesker.
  • Muligheder for at forebygge og tilpasse os klimaforandringerne

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb fx om klimaforandringer, bæredygtighed, verdensmålene, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.

Ideer og viden til undervisningen
Der findes mange gode ideer til aktiviteter om klimaforandringer og bæredygtighed på disse hjemmesider:

”Vores hjem”, Ørsted, Verdensnaturfonden WWF og læseprojektet Ordet Fanger

Verdensmaalnu, Astra

Verdenstimen, Verdens bedste nyheder

Klimakamp.nu, Ole Haubo Christensen

 

Hent undervisningsmaterialet "Dig, mig og klimaet" til gennemsyn:

Hent "Dig, mig og klimaet" til gennemsyn

Hent lærervejledning til "Dig, mig og klimaet" til gennemsyn 

Forløbet tager ½ time + egen tid i udstillingerne + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og introduktion (30 min.)
  • Besøg i udstillingerne med billedjagt (ca. 60 min.)
  • Evt. spisepause

Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter ca. 60 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Forløbet koster 500 kr.

Ønsker I bare at købe billedjagten til klassen og bruge dette på egen hånd, er prisen 200 kr. for op til 30 opgaveark.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og opgavesæt gratis.

Book forløb eller billedjagt her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.