Bue Logo Til forsiden

For 0.-3. klassetrin

Kostbar Klode 6.jpg

Mad-detektiven - light er et undervisningsforløb for 0. – 3. kl., hvor eleverne får et indblik i, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan man kan spise mere bæredygtigt og samtidig gøre noget godt for klimaet.

Forløbets hovedbudskab er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidig skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.

I får en introduktion til Økolariet og en præsentation af nogle af de problemstillinger, der knytter sig til temaet. Opgavesættet gennemgås, og eleverne går derefter på opdagelse i udstillingen KOSTbar KLODE, hvor de løser opgaver parvist. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne. Der udleveres en lærervejledning, der kan bruges, når I laver opsamling på forløbet hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I bare opgavesættet "Mad-detektiven – på egen hånd", og vi sørger for, at opgaver og lærervejledning ligger klar til jer, når I ankommer.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden,
  • sundhedsfremmende faktorer,
  • ressourcer fra hverdagen,

- og de kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om kost og klima med aktiviteter som undersøgelser af klassens klimavenlige kostvaner, arbejde med ”Stop Madspild” og lave mad af resterne fra køleskabet, besøg på et gartneri/landbrug og undersøge grønsagernes vej fra jord til bord og meget mere.

Ideer og viden til undervisningen

Der findes mange gode ideer til aktiviteter om kost, klima og bæredygtighed på disse hjemmesider:

Mad med flere grøntsager, Økolariet

Mindre madspild, Økolariet

Lev sundere med kostrådene, Miljø- og Fødevareministeriet

Madpyramiden, Coop

Skolekontakten, Coop

Verdensmål.nu, 1.-3. kl.

Vores hjem, Ørsted, WWF og Ordet fanger

Verdenstimen

 

Forløbet tager ½ time + egen tid i udstillingerne + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og introduktion (30 min.)
  • Besøg i udstillingerne med opgavesæt (60 min.)

Besøg på egen hånd:
Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Forløbet koster 500 kr.

Ønsker I bare at købe opgavesættet til klassen og bruge dette på egen hånd, er prisen 200 kr. for op til 30 opgaveark.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og opgavesæt gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.