Bue Logo Til forsiden

For 4.-6. klassetrin

20230315 1157 FL 1K6A4978

Bøf eller bønner er et undervisningsforløb for mellemtrinnet, hvor eleverne får et indblik i, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan vi kan spise mere bæredygtigt og samtidigt både gøre noget godt for klimaet og for vores egen sundhed.

I får en introduktion til Økolariet og en præsentation af nogle af de problemstillinger, der knytter sig til temaet. Opgavesættet gennemgås, og eleverne går derefter på opdagelse i udstillingerne KOSTbar KLODE, hvor de løser opgaver parvist.

Introduktionens hovedbudskab er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidigt skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.

Efter besøget i udstillingen og en kort spisepause mødes klassen igen med Økolariets underviser og arbejder med puslespilsaktiviteten "Byg dig og kloden sund". Målet med denne aktivitet er, at eleverne forstår på et mere konkret niveau, hvordan de ved at lave små justeringer i deres madvalg, kan gavne både miljø, klima og sundhed.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget,
  • kostanbefalinger og deres grundlag,
  • faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø,

- og de kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø.

Vælg mellem udvidet, light-forløb og besøg på egen hånd

Bøf eller bønner findes i tre versioner. Har I ikke tid til at bruge 3 timer på det udvidede forløb, som er beskrevet ovenfor, kan I nøjes med et af de kortere forløb.

Lightforløbet består af introduktionen og besøget i udstillingen med opgavesættet. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne, men vi anbefaler, at der beregnes ca. 1 time til dette - foruden den halve times introduktion. Altså alt i alt 1½ time til hele besøget. Der udleveres en lærervejledning, der kan bruges, når I laver opsamling på forløbet hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I bare "Opgavesæt - Bøf eller bønner", og vi sørger for, at opgaver og lærervejledning ligger klar til jer, når I ankommer.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med emner om kost, klima eller verdensmålene.

Ideer og viden til undervisningen
Der findes mange gode ideer til aktiviteter om kost, klima og bæredygtighed på disse hjemmesider:

Mad med flere grøntsager, Økolariet

Mindre madspild, Økolariet

Lev sundere med kostrådene, Miljø- og Fødevareministeriet

Fra kostråd til madkultur, Gyldendal

Madpyramiden, Coop

Skolekontakten, Coop

Verdenstimen

Klima – hvad rager det mig?, DR Skole

Klimavenlig pastasovs - regneark fra Gyldendals undervisningsmateriale:

Beregn CO2e-udledningen fra din pastasovs

Det udvidede forløb strækker sig over ca. 3 timer og består af:

  • Velkomst og introduktion til emnet og arbejdet med opgaverne (30 min.)
  • Besøg med opgavesæt i udstillingerne (60 min.)
  • Spisepause (30 min.)
  • Aktivitet - byg dig og kloden sund (45 min.)
  • Opsamling og afrunding (15 min.)

Lightforløbet tager ½ time + egen tid i udstillingerne + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og introduktion (30 min.)
  • Besøg i udstillingerne med opgavesæt (30-60 min.)

Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60-90 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...

Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:

Udvidet undervisningsforløb koster 1000 kr.

Lightforløb koster 500 kr.

Bestilling af opgavesæt koster 200 kr. pr. klassesæt (max. 30 stk.)

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og opgavesæt gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.

Hent Bøf eller bønner-opgaver og -lærervejledninger til gennemsyn:

Hent Bøf eller bønner-opgaver til gennemsyn

Hent lærervejledning til Bøf eller bønner light

Hent Lærervejledning til Bøf eller bønner udvidet

Hent ark til brug efter undervisningsbesøget:

Download de to plakater