Bue Logo Til forsiden

For 4. - 6. klassetrin

030A3712 Eco

Verden varmer op er et undervisningsforløb for elever i 4. - 6. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge at klimaet forandre sig endnu mere. 

Hovedbudskabet over for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan vi være med til at begrænse kommende klimaændringer og dermed forebygge, at vi kommer til at stå over for voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på. 

Vælg mellem udvidet, light-forløb og besøg på egen hånd
Verden varmer op findes i tre versioner. Alt afhængig af jeres tid her i Økolariet kan I booke en af følgende forløb.

Udvidet forløb: Økolariets underviser laver en introduktion til Økolariet og præsenterer efterfølgende nogle af de problemstillinger og konsekvenser, der knyttes til klimaforandringer. Eleverne introduceres til handlemuligheder der kan bekæmpe klimaforandringerne. Med denne pointe i baghovedet arbejder eleverne skiftevis med konkrete praktiske undersøgelser og aktiviteter i vores undervisningsworkshop og rundt i Økolariets udstillinger for at finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på klimaudfordringerne. (I alt 3 timer)

Lightforløbet består af 40 min. introduktion med Økolariets underviser og slutteligt i introduktionen gennemgås opgavesættet, og eleverne går derefter på opdagelse i udstillingerne, hvor de løser opgaver parvist. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne. Der udleveres en lærervejledning, der kan bruges rundt i udstillingerne, eller når I laver opsamling på forløbet hjemme på skolen. ( I alt 1 ½ time)

På egen hånd: Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I opgavesættet "Verden varmer op – på egen hånd", og vi sørger for, at opgaver og lærervejledning ligger klar til jer, når I ankommer.

Efter besøget har eleverne viden om…

 • drivhuseffekten
 • klimaforandringernes påvirkning af mennesker og natur
 • enkle principper for bæredygtighed
 • muligheder for at forebygge og tilpasse os klimaforandringerne
 • eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb fx om klimaforandringer, bæredygtighed, verdensmålene, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.

Ideer og viden til undervisningen
Der findes mange gode ideer til aktiviteter om klimaforandringer og bæredygtighed på disse hjemmesider:  

Verdenstimen, Verdens bedste nyheder 

Verdensmål.nu 4. - 6. klasse, Astra

Klima - hvad rager det mig, DR skole

Klimanørd - hæfte, klimaambassaden, Concito 

Lær selv - Vild med verdensmålene, Økolariet 

Det udvidede forløb strækker sig over ca. 3 timer og består af:

 • Velkomst og introduktion til emnet og aktiviteterne (30 min.)
 • Praktiske undersøgelser og aktiviteter i vores workshop og rundt i Økolariets udstillinger (45 min.)
 • Spisepause (30 min.)
 • Praktiske undersøgelser og aktiviteter i vores workshop og rundt i Økolariets udstillinger (45 min.)
 • Opsamling og afrunding (30 min.)

Lightforløbet strækker sig over ca. 1½ time og består af:

 • Velkomst og introduktion til Økolariet og klimaforandringer (40 min.)
 • Tur i udstillingerne i to-mands grupper med  (50 min.)
 • Evt. spisepause

Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60-90 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget. 

Pris:
Udvidet forløb: 1000 kr. inkl. aktiviteter og opgavesæt.

Lightforløb: 500 kr. inkl. opgaveark til klassen.

Ønsker I bare at købe opgavesættet til klassen og bruge dette på egen hånd, er prisen 200 kr. for op til 15 opgaveark. Det er meningen, at eleverne arbejder sammen i grupper af to.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet og materialerne gratis.

Book forløb eller opgavesæt her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb

Hent undervisningsmaterialet "Verden varmer op" - lightforløb til gennemsyn:

Hent "Verden varmer op" til gennemsyn

Hent lærervejledning til "Verden varmer op" til gennemsyn