Bue Logo Til forsiden

For 7.-10. klassetrin

MG 7651

I undervisningsforløbet Besøg på renseanlæg i Vejle startes der med en rundvisning på Vejle Renseanlæg, Toldbodvej 20, 7100 Vejle. Vi følger spildevandets vej rundt på anlægget og gennemgår renseprocessen fra indløbet over den mekaniske, kemiske og biologiske rensning til vandet ledes ud i Vejle Å. Der udtages spildevandsprøver, som medbringes til Økolariets vandlaboratorium, hvor der efterfølgende arbejdes med vandundersøgelser og eksperimenter med de forskellige renseprocesser. Ligeledes kommer eleverne også rundt i de dele af Økolariets udstillinger, hvor der findes viden om spildevand.

Renseanlæg (1)

 

Undervisningsforløbet kan anbefales som en del af et forløb indenfor det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidens generationer. 

Forslag til længerevarende undervisningsforløb om spildevand: 
1. Besøg på renseanlæg og i Økolariet. Her kan I opfordre eleverne til at tage billeder og derved dokumentere det gennemgåede stof, så det bedre huskes til den videre undervisning hjemme på skolen.
2. Arbejde med emnet spildevand, vandmiljø og evt. drikkevandsforsyning hjemme på skolen - evt. som projektforløb i fysik/kemi, biologi, geografi og samfundsfag.

I kan finde inspiration til arbejdet med spildevand på disse hjemmesider:

www.vandetsvej.dk
www.kloaklab.dk
www.dn.dk/vandtjek


Forløbet strækker sig over 3 timer og består af:

  • Ankomst til Vejle Spildevand A/S, hvor vi mødes ved den grønne indgangsport.
  • Rundtur på anlægget (60 min.)
  • Gå- eller cykeltur til Økolariet (15 min.)
  • Pause (15 min.)
  • Intro til øvelserne i vandlaboratoriet (10 min.)
  • Arbejde i vandlaboratoriet og i udstillingerne (60 min.)
  • Opsamling og afrunding (20 min.)

Lightforløbet tager ca. 1 time og 45 minutter + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og rundtur på spildevandsanlægget (60 min.)
  • Gåtur tilbage til Økolariet (15 min.)
  • Besøg i udstillingerne med opgavesæt (30 min.)

HUSK!
Det er vigtigt, at eleverne ved, at en del af undervisningen foregår udendørs, så de kan være klædt på i forhold til vejret.

Vi henstiller til... 
at I som lærere forbereder eleverne på, hvordan god sikker opførsel er, og at I har ansvaret for deres færden og opførsel på renseanlægget og i Økolariet.

Pris:
Udvidet forløb koster 1000 kr.
Lightforløb koster 500 kr.
For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.

Download undervisningsmateriale om spildevandsrensning til gennemsyn her:

Download Økolariets grafiske materiale om spildevandsrensning her: