Bue Logo Til forsiden

For 7.-10. klassetrin

KostBar Klode 5.jpg

Bøf eller bønner 2 - light er et undervisningsforløb for udskolingen, hvor eleverne får et indblik i, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan vi kan spise mere bæredygtigt og samtidig gøre noget godt for klimaet.

Forløbets hovedbudskab er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidig skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.

I får en introduktion til Økolariet og en præsentation af nogle af de problemstillinger, der knytter sig til temaet. Opgavesættet gennemgås, og eleverne går derefter på opdagelse i udstillingerne KOSTbar KLODE og Verdensrummet, hvor de løser opgaver parvist. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne. Der udleveres en lærervejledning, der kan bruges, når I laver opsamling på forløbet hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I bare opgavesættet "Bøf eller bønner 2 – på egen hånd", og vi sørger for, at opgaver og lærervejledning ligger klar til jer, når I ankommer.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • bæredygtig produktion
  • biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger
  • samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget
  • og de kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt eller i et af de fællesfaglige undervisningsforløb fx ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”, ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår” eller ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer”.

Ideer og viden til undervisningen
Der findes mange gode ideer til aktiviteter om kost, klima og bæredygtighed på disse hjemmesider:

Sustainable 2.0, Klimaambassaden/CONCITO

Verdensmål.nu, 7.-9. kl.

Tema om klimaændringer, DR Skole

Forstå drivhuseffekten, Økolariet

Hvor kommer drivhusgasserne fra?, Økolariet

Forløbet tager ½ time + egen tid i udstillingerne + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og introduktion (30 min.)
  • Besøg i udstillingerne med opgavesæt (60 min.)

Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.


Pris:
Forløbet koster 500 kr.

Ønsker I bare at købe opgavesættet til klassen og bruge dette på egen hånd, er prisen 200 kr. for op til 30 opgaveark.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og opgavesæt gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.