Bue Logo Til forsiden

For 7.-10. klassetrin

Plast i havet 1.jpg

Undervisningsforløbet Plastik fantastik handler om, hvordan plast er blevet en nærmest uundværlig komponent i vores hverdagsliv og nu indgår i så godt som alle de produkter, vi omgiver os med.

Vi ser på hverdagsting, der indeholder plast og taler om, hvor utroligt forskelligt plast kan være. I et lille tankeeksperiment forestiller eleverne sig, hvordan en plastløs verden ville være. Næsten umulig at forestille sig!?

Men der er også en bagside af plastikmedaljen. Nemlig den at plasten er svært nedbrydelig og ofte havner i naturen, hvor den kan ligge i hundredevis af år!! Det betyder bl.a., at vi har fem store plastsupper rundt i de største verdenshave – og at plastsupperne tilsammen dækker et areal på størrelse med Afrika.

Med denne pointe i baghovedet arbejder eleverne med opgaver i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen"og udfører konkrete praktiske aktiviteter og undersøgelser for at finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på plastudfordringerne.

Forløbet passer ind i fællesfaglige forløb om den enkelte og samfundets udledning af stoffer samt produktion og bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • Stofkredsløb, økosystemer, fødekæder og fødenet (biologi)
  • Stoffers egenskaber og miljøpåvirkning (fysik/kemi)
  • Miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget (geografi)

- og de kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (biologi) samt sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (perspektivering i naturfag).

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt, bl.a. i forbindelse med fællesfaglige forløb om den enkelte og samfundets udledning af stoffer samt produktion og bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Vælg mellem udvidet, light-forløb og besøg på egen hånd
Plastik fantastik findes i tre versioner. Har I ikke tid til at bruge 3 timer til det udvidede forløb, som er beskrevet oven for, kan I nøjes med et af de kortere forløb.

I light-forløbet får I en intro til Økolariet, udstillingerne, plastproblematikken og opgavesættet, hvorefter I selv besøger udstillingerne og løser de udleverede opgaver. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen, når det passer ind hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro, igangsætning, praktiske eksperimenter osv., kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I bare "Opgavesæt Plastik fantastik", og vi sørger for, at opgaverne ligger klar til jer, når I ankommer. Der udleveres også en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen, når det passer ind hjemme på skolen.

Ideer og viden til undervisningen
Der findes et væld af gode instruktioner til plast- og miljørelaterede aktiviteter på følgende hjemmesider:

”Plastik på tværs”, Formidlingsprojektet "Hovedet i havet"

”Plastik Fantastisk”, DR Skole          

Hent selv effekter på genbrugspladsen til jeres projekt – bestil et Genbrugspas

 

Det udvidede forløb strækker sig over ca. 3 timer og består af:

  • Velkomst og introduktion om aktiviteterne (30 min.)
  • Aktiviteter, forsøg og besøg med opgavesæt i udstillingerne (45 min.)
  • Spisepause (30 min.)
  • Aktiviteter, forsøg og besøg med opgavesæt i udstillingerne (45 min.)
  • Opsamling og afrunding (30 min.)

Lightforløbet tager ½ time + egen tid i udstillingerne + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og introduktion (30 min.)
  • Besøg i udstillingerne med opgavesæt (30-60 min.)

Ved besøg på egen hånd vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60-90 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Udvidet undervisningsforløb koster 1000 kr.

Lightforløb koster 500 kr.

Bestilling af opgavesæt koster 200 kr. pr. klassesæt (max. 30 stk.)

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og opgavesæt gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.