Bue Logo Til forsiden

For 7. - 10. klassetrin

Undervisningsforløbet "Vejle har en plan - en klimaplan" sigter mod at give elever fra 7.-10. klassetrin viden om det arbejde, der foregår i Vejle Kommune med at forebygge og håndtere fremtidige klimaforandringer. Her under viden om:

 • at der arbejdes med at nedbringe CO2-udledningen,
 • at der er tre store udledningsområder i Vejle Kommune – transport, landbrug, energi,
 • at initiativerne i klimaplanen kun får os noget af vejen mod den nødvendige CO2-reduktion,
 • at klimaplanen IKKE forholder sig til den del af vores forbrug, der produceres uden for kommunen,
 • at det er os borgere, der via vores forbrug og adfærd, står for en meget stor del af den udledning, som vi stadig i planen mangler at reducere, og
 • at det derfor er af afgørende betydning, at vi selv ændrer adfærd og tager del i opfyldelsen af klimaplanen.

Økolariets klimaudstilling gør en stor del af denne viden tilgængelig, og den rummer forskellige aktiviteter, der gør emnet konkret og lettere at forstå. Derfor vil starten på undervisningsforløbet bestå af et besøg i udstillingen, hvor eleverne arbejder aktivt og undersøgende. Til dette arbejde er der udarbejdet et sæt opgavekort, som benyttes af eleverne selv, mens deres egne lærere guider og hjælper dem med strukturen. Det er også klassens egne lærere, der står for opsamlingen af denne aktivitet, og her giver lærervejledningen stikord og væsentlige pointer, så læreren er godt klædt på til snakken.

Efter udstillingsbesøg, opsamling og en spisepause er klassen klar til anden halvdel af undervisningsforløbet. Her skal de arbejde med aktiviteten CO2OPERATION, der vil give dem en meget konkret oplevelse af, hvad vi selv kan gøre for at bidrage til reduktion af drivhusgasudledningen. Her skal eleverne i grupper nå til enighed om, hvilke ændringer de skal gennemføre for at nå ned på den udledning, vi hver især kan have i hhv. 2030, 2040 og 2050, hvis vi skal opfylde reduktionsmålene.

Aktiviteten igangsættes og styres af Økolariets underviser, og klassens egne lærere indgår som ekstra observatører/mediatorer, når eleverne arbejder med at nå frem til de bedste, fælles valg.

Forløbet strækker sig over ca. 3 timer og består af:

 • Velkomst (5 min.)
 • Arbejde i udstillingen (45 min.)
 • Opsamling (20 min.)
 • Madpakke (20 min.)
 • Aktiviteten CO2Operation (1½ time)

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget. 

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 1000 kr. inkl. opgaveark til klassen.

Ønsker I et kortere forløb om klima, anbefales I at booke Verden varmer op 3 (1½ time). I kan også blot købe Verden varmer op 3 som opgavesæt til klassen og bruge dette på egen hånd. Uanset hvad I ønsker, skal det bookes på Økolariets bookingside.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet og materialerne gratis.

Book forløb eller opgavesæt her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.

Download undervisningsmaterialet til "Vejle har en plan - en klimaplan" til gennemsyn her:

Download Økolariets præsentation og tilhørende talepapir om, hvor meget plads menneskelige aktiviteter lægger beslag på her: