Bue Logo Til forsiden

For 7. - 10. klassetrin

030A4790 Eco 1

Verden varmer op er et undervisningsforløb for elever i 7. - 10. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge at klimaet forandre sig endnu mere. 

Hovedbudskabet over for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan vi være med til at begrænse kommende klimaændringer og dermed forebygge, at vi kommer til at stå over for voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på. 

Økolariets underviser laver en introduktion til Økolariet og præsenterer efterfølgende af nogle af de problemstillinger, der knyttes til klimaforandringer. Eleverne hører om nogle af de årsager og konsekvenser, der er forbundet med klimaforandringer og introduceres til handlemuligheder der kan bekæmpe klimaforandringerne. Slutteligt i introduktionen gennemgås opgavesættet, og eleverne går derefter på opdagelse i udstillingerne, hvor de løser opgaver parvist. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne. Der udleveres en lærervejledning, der kan bruges rundt i udstillingerne, eller når I laver opsamling på forløbet hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med opgavesættet - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I opgavesættet "Verden varmer op – på egen hånd", og vi sørger for, at opgaver og lærervejledning ligger klar til jer, når I ankommer.

Efter besøget har eleverne viden om…

  • drivhuseffekten
  • klimaforandringernes påvirkning af mennesker og natur lokalt og globalt
  • principper for bæredygtighed
  • muligheder for at forebygge og tilpasse os klimaforandringerne
  • eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb fx om klimaforandringer, bæredygtighed, verdensmålene, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.

 

Ideer og viden til undervisningen
Der findes mange gode ideer til aktiviteter om klimaforandringer og bæredygtighed på disse hjemmesider:   

Verdensmål.nu 7. – 9. kl. Astra

Klimaambassaden, CONCITO

Klima, hvad rager det mig?  DR Skole

Verdenstimen, Verdens bedste nyheder

Lær selv - Vild med verdensmålene, Økolariet 

Forløbet strækker sig over ca. 1½ time og består af:

  • Velkomst og introduktion til Økolariet og klimaforandringer (40 min.)
  • Tur i udstillingerne i to-mands grupper med  (50 min.)
  • Evt. spisepause

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget. 

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. inkl. opgaveark til klassen.

Ønsker I bare at købe opgavesættet til klassen og bruge dette på egen hånd, er prisen 200 kr. for op til 15 opgaveark. Det er meningen, at eleverne arbejder sammen i grupper af to.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet og materialerne gratis.

Book forløb eller opgavesæt her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb

Hent undervisningsmaterialet "Verden varmer op" til gennemsyn:

Hent "Verden varmer op" til gennemsyn

Hent lærervejledning til "Verden varmer op" til gennemsyn