Bue Logo Til forsiden

Hvorfor spise insekter?

intro.jpg

Efterspørgslen på kød er stigende, både fordi flere mennesker får råd til at købe kød og fordi vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Kødproduktionen er den mest resursekrævende del af vores fødevareproduktion, og med vores nuværende produktionsmetoder kan vi ikke tilfredsstille det voksende behov - jordens resurser vil simpelthen blive brugt op.

Derfor må vi finde alternative proteinkilder og her er insekter en oplagt mulighed. Insekter findes næsten overalt på jorden og i store mængder, de kan derfor sikre store mængder mad. Opdræt af insekter kan foregå med et markant mindre forbrug af jordens resurser end husdyr, fordi insekter kræver mindre plads, mindre vand, forurener mindre og udleder færre drivhusgasser. Desuden er insekter fyldt med proteiner, fedt, vitaminer og mineraler.

Mange europæere tror at mennesker kun spiser insekter når de ikke har andre muligheder, men tværtimod bliver insekter spist af lyst og sælges ofte som snacks og på specialrestauranter.

Insekter

Udvalg af spiselige insekter