Bue Logo Til forsiden

De 6 råd til klimavenlig kost

klimavenlig-mad.jpg

Spis mindre kød

Kød er en væsentlig større klimabelastning end frugt og grønt. Oksekød er den største synder, mens kylling kun belaster klimaet med ¼ i forhold til oksekød. Spis derfor primært kylling og fisk, frem for svine- og oksekød.

Spis årstidens frugt og grønt

Grøntsager er den type mad, som belaster klimaet mindst. Ved at vælge grøntsager efter årstiden mindskes udgifterne til produktionen. Vælg grove grønsager fra friland f.eks. bønner, broccoli, kål og rodfrugter. De finere grønsager dyrkes i drivhuse og kræver derfor mærkbart mere energi.

Spis kartofler og pasta frem for ris

Ris har et klimaaftryk der er ca. 12 gange større end aftrykket for kartofler og fire gange større end aftrykket for pasta.

Drik vand fra hanen

Vand på flaske belaster klimaet 35 gange mere, end vand fra hanen. Det skyldes bl.a. at der er brugt energi på produktion og transport af vand på flaske.

Tilbered kun den mængde mad som du skal bruge

Undgå madspild, det er både spild af mad, resurser og penge. Hvis du alligevel får lavet mere mad end du kan spise, så sørg for at bruge resterne.

Brug lokale råvarer

For nogle fødevarer er det mest klimavenligt at producere og købe dem lokalt, så man mindsker transporten. Det gælder især for frugt og grønt på friland. For kød er klimabelastningen primært forårsaget af selve produktionen og transporten har derfor ikke så stor betydning.

Klimavenlige mad-tips

  • Klimabelastningen ved gullasch kan blive 46% mindre, ved at halvere kødindholdet og I stedet spise brød til.
  • Bøf stroganoff's klimabelasning kan blive 41% mindre ved at erstatte knap halvdelen af kødet med løg.
  • Lasagne med grønsager istedet for kød mindsker klimabelastningen med 77%
  • Rejesalat kan erstattes med muslingesalat, der er fire gange så klimavenligt 

6 råd til klimavenlig kost

Vælg vand fra hanen frem for flaskevand - det gavner klimaet.