Bue Logo Til forsiden

Reserver af olie og gas

Topbanner-fossile.gif

64 % af verdens største og mest værdifulde oliekilder findes i Mellemøsten samt ca. 33 % af gasfelterne. Knapt 40 % af de største gasfelter ligger i Rusland og det tidligere Sovjetunionen. 

Dilemmaet
Ligesom ved kul frigiver afbrænding af olie og gas store mængder CO2, der er skyld i klimaforandringer. Verdens udslip af CO2 skal derfor nedsættes, og dilemmaet er, at det skal ske samtidig med, at efterspørgslen på fossile brændstoffer stiger, især fra lande med eksplosiv vækst som Kina og Indien. Den vestlige verdens behov for fx olie forsvinder heller ikke fra det ene øjeblik til det andet.

Verdens største oliereserver

 

  • Saudi-Arabien: 24,8 %.
  • Iran: 10,7 %
  • Forenede Arabiske Emirater: 9,3 %
  • Kuwait: 9,2 %
  • Iran 8,5 %
  • Venezuela: 6,9 %
  • Tidligere Sovjetunionen: 6,3 %
  • Mexico 4,5 %
  • USA: 2,9 %
  • Libyen 2,8 %

Desuden findes mindre oliereserver i Afrika, Sydøstasien, Europa og Afrika.

Ved udgangen af 2006 vurderedes oliereserven at være 1208 milliarder tønder olie.

 

Kilder