Bue Logo Til forsiden

Fossile brændstoffer

Topbanner-fossile.gif

Lagret solenergi

Fossile brændstoffer er primært kul, olie og naturgas. De er dannet for flere 100 millioner år siden af døde dyr og planter, der gradvist er presset sammen og udsat for et kæmpe tryk i jorden. Kul, olie og gas er derfor ”oplagret solenergi”, der via fotosyntesen blev optaget i urtidens dyr og planter, men da processen tager flere millioner år, er det ikke en vedvarende energikilde. Når lagrene af kul, olie og naturgas her på jorden er brugt op, er det slut!

 

Anvendelse

Ca. 80 procent af verdens energibehov dækkes af kul, olie og naturgas Vi bruger det til alt lige fra produktion af elektricitet til forskellige former for brændstof og produktion af industri-produkter og kemikalier. Plastik er fx lavet af olie. I Danmark har vi ikke brugt olie på de store kraftvarmeværker siden oliekrisen i 1970’erne. Til gengæld fyrer vi mange steder med kul. Mange privatboliger opvarmes stadig med oliefyr, men mange er gået over til naturgas eller fjernvarme.

Fossile brændstoffer