Bue Logo Til forsiden

Den sidste olie

Topbanner-fossile.gif

I takt med, at de kendte og lettilgængelig oliereserver tømmes og efterspørgslen og prisen på olie stiger, er jagten efter den sidste olie gået ind. Flere steder i verden begynder man at søge efter olie i ellers svært tilgængelige områder eller sårbar natur i fx Alaska eller Grønland samt nær kyster.

I Canada er man allerede begyndt at udvinde såkaldt ukonventionel olie fra tjæresand selvom processen er besværlig, forurenende og udleder store mængder CO2, da den er voldsomt energikrævende. Olien i tjæresand er asfaltagtig, tung og meget tyktflydende.

Olieindholdet i tjæresandet varierer fra 1 til 20 %. Udvindingen sker ved at skrælle de oliebærende lag af, hvis de ligger i ned til 75 – 80 meters dybde. Ligger det dybere, presses olien op ved at pumpe fx damp ned i sandet.

Ifølge WWF går op til 30 % af den udvundne olies energi til selve udvindingen.

TjaeresandForekomster af tjæresand findes i stort omfang i Alberta, Canada og i mindre omfang i Venezuela. Eksperter mener, at der ligger ca. 152 milliarder tønder olie i det canadiske tjæresand.

Olieskifer
I USA forbereder man den ligeså besværlige og forurenende udvindingen fra olieskifer, hvis politikerne får ophævet det miljøbegrundede forbud, der er i dag.

De største forekomster af olieskifer findes i de midtvestlige stater i USA, men også i Australien, Brasilien, Canada, Kina, Estland med flere. Den amerikanske regering vurderer, at der ligger 800 milliarder tønder olie i olieskifer-reserverne i Midtvesten.

OlieskiferOlieskifer er en slags bjergart med et olieholdigt, asfaltlignende indhold, der kan frigøres ved opvarmning til 400 grader. Man eksperimenterer i dag med at foretage opvarmningen i undergrunden. 

Kilder

 

Jørgen Steen Nielsen, Den sidste olie i Dagbladet Information d. 20.08.08