Bue Logo Til forsiden

Reserver af kul

Topbanner-fossile.gif

De kendte kulreserver udgør på nuværende tidspunkt ca. 1000 milliarder tons. Mere end halvdelen af verdens kendte kulreserver findes i Rusland, USA og Kina. Nye reserver bliver især fundet i Sydamerika, Afrika og Australien.


Dilemmaet
Afbrænding af kul frigiver store mængder CO2, der er skyld i klimaforandringerne. Det er et alvorligt problem set i lyset af, at især mange kraftværker kører på kul, ikke mindst i Danmark. Herhjemme dækker vi os ind under, at vores kulkraftværker har en meget høj og ren forbrænding sammenlignet med andre steder i verden. Fx Kina, hvor der åbner et nyt kulkraftværk hver eller hver anden uge.

Verdens største kulreserver

 

  • Tidligere Sovjetunionen: 23 %
  • USA 23 %
  • Kina: 11,6 %
  • Australien 9,2 %
  • Indien 7,6 %
  • Tyskland 6,8 %
  • Sydafrika 5,6 %


Kul er den fossile energikilde, vi har mest af. Med vore dages forbrug og teknik forventes kulreserverne af vare i mindst 200 år.