Bue Logo Til forsiden

CO2-Kvoter

topbanner-vedvarende-energi.jpg

De store elselskabers CO2-udledninger er reguleret af det europæiske CO2-kvotesystem. Det betyder, at hvert selskab har fået tildelt en kvote for CO2-udledning, de skal overholde. Udleder et el-selskab mindre CO2 end det har fået lov til, har el-selskabet mulighed for at sælge de overskydende kvoter til højestbydende, og CO2 bliver dermed udledt et andet sted. Det betyder, at hvis danske forbrugeres energibesparelser resulterer i, at der fx bliver opsat flere vindmøller, så har det på kort sigt ingen betydning for Danmarks samlede CO2udledning, da den allerede er fastsat via kvote-systemet. På lang sigt vil mere vedvarende energi imidlertid muliggøre, at CO2-kvoterne strammes, hvilket er nødvendigt for at nå danske og europæiske mål for nedsættelse af vores CO2-udledning og dermed have en positiv effekt. Derudover sender forbrugernes interesse for ”grøn energi” et vigtigt signal til politikerne om, at det er det her, vi vil. Ifølge Klimaminister Connie Hedegaard må man ikke undervurdere den vigtige signalværdi, der ligger i at efterspørge energi fra vedvarende energikilder.