Bue Logo Til forsiden

"Grøn strøm"

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Mange elselskaber og el-handlere tilbyder miljøvenlig elektricitet til forbrugerne, der er produceret af vedvarende energikilder som fx vindmøller eller vandkraft fra fx Sverige. Den ”grønne energi” er som regel lidt dyrere end den almindelige, CO2-forurenende strøm. Der findes forskellige former for ”grøn energi” på markedet, og det er meget forskelligt, hvor stor effekten i realiteten er på udbygningen af vedvarende energi. Derfor er det et område, hvor man som forbruger er nødt til at sætte sig grundigt ind i tingene.

Den strøm der kommer ud af vores stikkontakter er produceret vha en blanding af forskellige energikilder (atomkraft fra udlandet, olie, kul, vandkraft, vindkraft, mm), og der er ingen forskel på strømmen, om du har valgt at købe "grøn strøm" eller "alm strøm". Ved at betale for "grøn strøm" er man dog med til at fremme, at en større del af strømmen i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder. Alt "grøn strøm" er dog ikke lige god.

Nogle ordninger sikrer alene, at forbrugeren køber ”grøn strøm” fra et eksisterende vedvarende energianlæg. Den slags ordninger resulterer i, at man som forbruger ikke nødvendigvis fremmer en udvikling frem mod en mere vedvarende energiforsyning eller en ekstra CO2-reduktion. Den grønne strøm, som elselskaberne udbyder, bliver nemlig produceret hele tiden fra enten eksisterende vindmøller eller vandkraft uanset, om der er forbrugere, der betaler elselskaberne en merpris for at få den leveret som ”grøn strøm” eller ej. Men energiproducenten bliver pga. den betalte merpris tilskyndet til at investere i nye vedvarende energi-anlæg. Som forbruger har man bare ikke nogen garanti for, at det sker. Der er imidlertid også produkter på markedet, hvor den ekstrapris, forbrugeren betaler, bruges til at investere direkte i nye vedvarende energi-anlæg.

Ifølge Informationscenter for Miljø og Sundhed er der ikke meget sjov ved at betale lidt ekstra for strøm produceret på vandkraft. Der er stort set ikke flere muligheder tilbage for at udvide produktionen af vandkraft, og vandkraften klarer sig fint i konkurrencen med den øvrige energiforsyning. Derfor er ”grøn strøm” fra vindmøller at foretrækker, da kapaciteten her kan udvides.

Konklusion

Som forbruger skal man se sig godt for, før man køber ”grøn energi”, og spørge ind til, hvordan det fungerer hos det pågældende elselskab. Der er store forskelle.