Bue Logo Til forsiden

Geotermisk varme

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Geotermi udnytter varmen fra jordens indre. Undergrunden producerer varme døgnet rundt uden at forurene eller tære på naturens ressourcer. En tommelfingerregel siger, at temperaturen stiger med 25-30 grader for hver kilometer, man borer ned i undergrunden. I Danmark kan energien udnyttes fra boringer på 0,5 til 3 km’s dybde, hvor vandet pumpes op.

Sådan virker geotermi
De geotermiske anlæg pumper varmt vand fra undergrunden op i fjernvarmeanlæggene. Her løber vandet gennem rørene og varmer radiatorerne. Når vandet har afgivet varmen, pumper man det tilbage, hvor det kom fra.

Der er allerede over 100 geotermiske anlæg i Europa. Danmarks indtil videre eneste geotermiske demonstrationsanlæg, ligger i Thisted og København – og der er planer om endnu et anlæg i Sønderborg. Anlægget i København vil kunne dække det årlige varmebehov i cirka 5.000 almindelige husstande.

Geotermi på Island
I Island får de en stor del af deres energibehov dækket gennem geotermiske anlæg. Her er vandet nogle steder så varmt, at det kan bruges som damp, der driver generatorer.

KILDER

  • DONG Energy
  • Energistyrelsen

Geotermisk energi

Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltvand, der pumpes op og bruges til opvarmning. Det afkølede vand pumpes tilbage i undergrunden, hvor det igen opvarmes. I Danmark findes der tre geotermianlæg, der alle er tilknyttet kraftvarmeanlæg, der leverer fjernvarme. Boringerne er typisk over 1000 m dybe og anlæggene leverer varme til almindelige husstande.

Der er tre geotermianlæg i Danmark

  • Thisted: Anlægget er fra 1984 og er knyttet sammen med byens affaldsbaserede kraftvarmeanlæg. Det kan alene producere, hvad der svarer til ca. 2000 hustandes årlige varmeforbrug.
  • Amager: Varmeproduktionen begyndte i 2005, og anlægget er knyttet til Amagerværket, der forbrænder affald. Med varme fra undergrunden kan det producere, hvad der svarer til varmeforbruget i ca. 4600 husstande.
  • Sønderborg: Anlægget er knyttet til byens affaldsbaserede kraftvarmeanlæg og kan alene producere varme til ca. 2.400 husstande.  

Varme fra Jordens indre

Der er flere andre steder i landet, hvor mulighederne for at udvinde geotermisk energi undersøges. Det kræver de helt rigtige jordlag, der både skal have den rette tykkelse og være porøse nok til, at vand let kan løbe igennem dem. Varmen kommer fra Jordens indre, hvorfra den strømmer mod overfladen. Varmen stammer dels helt tilbage fra Jordens dannelse, dels fra geologisk aktivitet - især henfald af radioaktive materialer, hvilket producerer varme.

I Danmark skal man ofte ned i 1 – 2,5 km dybde for at finde de rette forhold. I Danmark stiger temperaturen med ca. 30 grader for hver km man borer sig ned i undergrunden. Det er ikke varmt nok til at kunne producere el, som man gør det i fx Island, hvor jordlagene tæt på overfladen er meget varmere på grund af vulkansk aktivitet.

Geotermi er vedvarende energi

Geotermisk energi er en vedvarende energikilde, da der er så rigelige mængder af den, at det aldrig ville kunne lade sig gøre for os mennesker at bruge den op. Jordens indre er ca. 5.500 grader varm!